Quyết định 5486/QĐ-UBND

Quyết định 5486/QĐ-UBND năm 2013 công bố bổ sung Định mức dự toán chăn nuôi Linh Dương vào Định mức dự toán duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 5486/QĐ-UBND 2013 Định mức dự toán chăn nuôi Linh Dương vườn thú Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5486/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CHĂN NUÔI LINH DƯƠNG VÀO ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN DUY TRÌ CHĂN NUÔI ĐỘNG VẬT TẠI VƯỜN THÚ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn quản lý chi  phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-UBND ngày 25/1/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Định mức dự toán duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 113/2009/QĐ-UBND ngày 21/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế đấu thầu, đặt hàng các dịch vụ đô thị tại địa bàn Thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của liên Sở Xây dựng - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 6536/TTr-SXD-TC-LĐTBXH ngày 29/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố bổ sung Định mức dự toán chăn nuôi Linh Dương vào Định mức dự toán duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú Thành phố Hà Nội.

Định mức dự toán chăn nuôi Linh Dương tại vườn thú Thành phố Hà Nội là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo xác định chi phí duy trì chăn nuôi Linh Dương tại vườn thú Thành phố Hà Nội.

Định mức dự toán chăn nuôi Linh Dương được áp dụng kể từ ngày 01/01/2013.

Điều 2. Trên cơ sở định mức dự toán công bố tại Quyết định này, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan lập đơn giá dự toán và thanh, quyết toán khối lượng công tác duy trì chăn nuôi Linh Dương tại vườn thú Thành phố Hà Nội.

Trong quá trình triển khai thực hiện, hàng năm, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, kiểm tra Định mức dự toán duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú Thành phố Hà Nội để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước và thực tiễn công tác duy trì chăn nuôi động vật tại vườn thú Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã Sơn Tây và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- TT TU;
- TTHĐNDTP;
- Đ/c Chủ tịch UBNDTP;
- Đ/c PCT Nguyễn Văn Khôi;
- Đ/c CVP UBND TPHN;
- Các Đ/c PVP (LVGiao, NVThịnh),
- Ρ.TH, QHXDGT, KT;
- Lưu: VT, GT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Khôi

 

ĐỊNH MỨC

DỰ TOÁN CHĂN NUÔI LINH DƯƠNG TẠI VƯỜN THÚ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Công bố kèm theo Quyết định số 5486/QĐ-UBND ngày 10/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội)

Phần thứ nhất.

CHĂN NUÔI

CHƯƠNG VI

CHĂN NUÔI THÚ MÓNG GUỐC

* Thành phần công việc:

Mua và chế biến thức ăn, lấy thức ăn, cho thú ăn. Quản lý chăm sóc thú ốm, thú đẻ, thú non. Bác sỹ trực tiếp điều trị, trực đêm. Dồn thú tiêm phòng bệnh. Thuốc thú y dùng điều trị động vật ốm bằng 2% thức ăn (TĂ).

* Yêu cầu kỹ thuật:

Động vật có ngoại hình cân đối, hoạt động nhanh nhẹn và bộ lông đặc trưng của mỗi loại (trừ mùa thay lông).

VT6.07.00 Chăn nuôi Linh Dương

Đơn vị tính: con/ngày.

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Khối lượng

VT6.07.00

Chăn nuôi Linh Dương

Thức ăn:

Cỏ Voi (hoặc các loại cỏ khác)

Cỏ khô Alfafa

Cà rốt

Khoai

Chuối

Cám tổng hợp

Lúa mầm

Các loại đậu

Muối

Premix

Bột xương

Lá cây các loại

Thuốc thú y:

Nhân công:

Chăm sóc và vệ sinh chuồng nuôi (bậc thợ BQ: 4/7)

 

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

Kg

 

 

công

 

20,00

2,00

0,50

0,20

0,50

1,00

0,057

0,50

0,01

0,005

0,01

5,00

2% TĂ

 

0,15

Ghi chú:

- Số ngày ăn trong tuần: 7 ngày.

- Thú non dưới hoặc bằng 1 năm tuổi có khẩu phần bằng ½ định mức.

- Các loại đậu: đậu đũa, đậu que, đậu rồng …

- Thức ăn thay thế cỏ khô Alfafa: lá dâu …

- Con nuôi bộ định mức theo nhu cầu phát sinh.

Phần thứ hai.

VỆ SINH CHUỒNG NUÔI

VT9.10.00 Vệ sinh chuồng nuôi Linh Dương

* Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh nền chuồng, sân bãi, máng ăn, cống rãnh. Vận chuyển rác, phân, thức ăn thừa đổ vào nơi quy định. Tẩy uế chuồng nuôi 1 tuần/lần bằng thuốc sát trùng CloraminT 1% hoặc bằng loại khác có tác dụng tương đương.

* Yêu cầu kỹ thuật:

Nền chuồng, sân bãi sạch sẽ, không còn rác, nước đọng sau khi vệ sinh.

Đơn vị: 100m2/ngày.

TT

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

1

 

 

2

Vệ sinh nền chuồng:

- Thuốc sát trùng

- Nước

Vệ sinh sân bãi

- Thuốc sát trùng

 

kg

m3

 

kg

 

0,014

1,56

 

0,014

Ghi chú:

- Số ngày vệ sinh trong tuần: 7 ngày.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5486/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5486/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2013
Ngày hiệu lực10/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5486/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5486/QĐ-UBND 2013 Định mức dự toán chăn nuôi Linh Dương vườn thú Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5486/QĐ-UBND 2013 Định mức dự toán chăn nuôi Linh Dương vườn thú Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5486/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Khôi
        Ngày ban hành10/09/2013
        Ngày hiệu lực10/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5486/QĐ-UBND 2013 Định mức dự toán chăn nuôi Linh Dương vườn thú Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5486/QĐ-UBND 2013 Định mức dự toán chăn nuôi Linh Dương vườn thú Hà Nội

            • 10/09/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực