Quyết định 549/QĐ-TTg

Quyết định 549/QĐ-TTg năm 2009 về việc bố trí vốn và chỉ định thầu đối với các dự án đầu tư phục vụ đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 549/QĐ-TTg bố trí vốn chỉ định thầu dự án đầu tư phục vụ đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 549/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỐ TRÍ VỐN VÀ CHỈ ĐỊNH THẦU ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á TRONG NHÀ LẦN THỨ III

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 790/BVHTTDL-TCTDTT ngày 18 tháng 3 năm 2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 2530/BKH-LĐVX  ngày 15 tháng 4 năm 2009, Bộ Tài chính tại công văn số 2079/BTC-ĐT ngày 24 tháng 02 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Giao Bộ Tài chính tạm ứng 574,2 tỷ đồng (năm trăm bảy mươi tư tỷ hai trăm triệu) từ nguồn ngân sách Trung ương để đầu tư thực hiện các dự án phục vụ Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III (AI Games III) như đề nghị của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc ứng vốn, quản lý và sử dụng vốn ứng thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí vốn trong dự toán năm 2010 để hoàn trả Ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Về cơ chế chỉ định thầu

Đồng ý về nguyên tắc việc chỉ định thầu đối với các dự án cải tạo, nâng cấp các công trình phục vụ AI Games III như đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 790/BVHTTDL-TCTDTT ngày 18 tháng 3 năm 2009.

Các Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện chỉ định thầu, bảo đảm hoàn thành các công trình đúng tiến độ, chất lượng theo yêu cầu của AI Games III.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Ban Tổ chức AI Games III, các Bộ trưởng: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh và Quảng Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tổng cục Thể dục Thể thao;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Nguyễn Hữu Vũ, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, TKBT, ĐP;
- Lưu VT, KGVX (5)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 549/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu549/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2009
Ngày hiệu lực29/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 549/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 549/QĐ-TTg bố trí vốn chỉ định thầu dự án đầu tư phục vụ đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 549/QĐ-TTg bố trí vốn chỉ định thầu dự án đầu tư phục vụ đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu549/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành29/04/2009
        Ngày hiệu lực29/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 549/QĐ-TTg bố trí vốn chỉ định thầu dự án đầu tư phục vụ đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 549/QĐ-TTg bố trí vốn chỉ định thầu dự án đầu tư phục vụ đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ III

             • 29/04/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/04/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực