Quyết định 549/QĐ-UBND

Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2014 về danh mục tuyến, trục đường phố chính tại đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (đợt 1)

Nội dung toàn văn Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2014 danh mục tuyến trục đường phố chính đô thị Lâm Đồng đợt 1


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 549/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 17 tháng 03 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC TUYẾN, TRỤC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TẠI CÁC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG (ĐỢT 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

Xét văn bản số 151/SXD-KTQH ngày 25/02/2014 của Sở Xây dựng về việc đnghị ban hành danh mục các tuyến, trục đường phchính tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (đợt 1),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này danh mục các tuyến, trục đường phchính tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (đợt 1).

Điều 2. UBND các huyện: Đức Trọng, Lâm Hà, Đạ Huoai, Cát Tiên có trách nhiệm tổ chức công bố Quyết định ban hành danh mục các tuyến, trục đường phố chính bằng các hình thức thích hợp để các tổ chức, cơ quan, đơn v, cá nhân có liên quan biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện trong thời hạn không quá 30 ngày ktừ ngày ban hành quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện Đức Trọng, Lâm Hà, Đạ Huoai, Cát Tiên; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu : VT, QH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

DANH MỤC

CÁC TUYẾN, TRỤC ĐƯỜNG PHỐ CHÍNH TẠI CÁC ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG (ĐỢT 1)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 549/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 của UBND tỉnh)

STT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (km)

Lộ giới (m)

Ghi chú

1.

Thị trn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng

04 tuyến đường

1.1

Quc lộ 20

Km 196 + 970

Km 199 + 970

8,33

27

QL đi qua đô thị (chưa đặt tên đường)

Km 199 + 970

Km 202 + 020

40

Km 202 + 020

Km 203 + 980

27

Km 203 + 980

Km 205 + 300

52

1.2

Quôc lộ 27

Km 173 + 000

Km 174 + 000

1,0

16,5

Như trên

1.3

Thống Nhất

Km 0 + 000 (ngã ba Km 270)

Km 03 + 050 (nhà số 921)

3,05

20

QL đi qua đô thị (chưa đặt tên đường)

1.4

Đường cao tc Liên Khương - Prenn

Km 204 + 020

Km 205 + 850

1,83

52

Đường cao tc đi qua đô thị (chưa đặt tên đường)

2.

Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà

03 tuyến đường

2.1

Hùng Vương (QL. 27)

Ngã 3 cây số 15 (giáp ranh xã Bình Thnh)

Ngã 3 Lý Thường Kiệt

3,5

40

(hiện trạng, dài khoảng 1,5 km)

Ngã 3 Lý Thường Kiệt

Ngã 3 Sơn Hà

30

QH chung được duyệt, dài khoảng 2 km

2.2

Lc Long Quân (QL. 27)

Ngã 3 Sơn Hà

Giáp ranh xã Đạ Đờn

1,3

28

QH chung, dài khoảng 0,8 km

Ngã 3 Lý Thường Kiệt

Ngã 3 Sơn Hà

40

Hiện trạng dài khoảng 0,5 km

2.3

Quang Trung (ĐT. 725)

Ngã 3 Sơn Hà

Cu Tân Văn

0,6

24

 

3.

Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà

01 tuyến đường

3.1

Điện Biên Phủ (ĐT. 725)

Cu Thác Voi

Ngã 3 An Dương Vương

2,7

30

QH chung, dài khoảng 2,7 km

Ngã 3 An Dương Vương

Giáp xã Mê Linh

2,5

Hiện trạng, dài khoảng 2,5 km

4.

Thị trn Mađaguôi, huyện Đạ Huoai

03 tuyến đường

4.1

Quc lộ 20

Km 76 + 600

Km 79 + 800

3,2

27

QL đi qua đô thị (chưa đặt tên đường)

4.2

Tỉnh lộ 721

Giao QL. 20

Km 0 + 917

0,917

24

Tnh lộ đi qua đô thị (chưa đặt tên đường)

4.3

Đoạn từ QL 20 vào Trung tâm y tế huyện

Giao QL. 20

Km 0 + 757

0,757

20

(chưa đặt tên đường)

5.

Thị trn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai

02 tuyến đường

5.1

Quốc lộ 20

Km 93 + 500

Km 97 + 0

3,5

27

QL đi qua đô thị (chưa đặt tên đường)

5.2

Tỉnh lộ 721

Giao QL. 20

Km 0 + 742

0,742

24

Tnh lộ đi qua đô thị (chưa đặt tên đường)

6.

Thị trn Cát Tiên, huyện Cát Tiên

02 tuyến đường

6.1

Phạm Văn Đồng (đoạn ĐT. 721 qua nội thị)

Km 37 + 864

Km 41 + 150

3,573

24

Quyết định 800/QĐ-UBND ngày 08/3/2007 của UBND tỉnh

6.2

Trn Lê (đường lô 2)

Km 37 + 864 (ĐT. 721)

Km 0 + 450 (ĐH. 91)

3,4

30

7.

Đô thị Phước Cát 1, huyện Cát Tiên

01 tuyến đường

7.1

Tỉnh lộ 721

Km 49 + 300

Km 50 + 688

1,388

28

Tnh lộ đi qua đô thị (chưa đặt tên đường)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 549/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu549/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 549/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2014 danh mục tuyến trục đường phố chính đô thị Lâm Đồng đợt 1


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2014 danh mục tuyến trục đường phố chính đô thị Lâm Đồng đợt 1
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu549/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýNguyễn Xuân Tiến
       Ngày ban hành17/03/2014
       Ngày hiệu lực17/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2014 danh mục tuyến trục đường phố chính đô thị Lâm Đồng đợt 1

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 549/QĐ-UBND năm 2014 danh mục tuyến trục đường phố chính đô thị Lâm Đồng đợt 1