Quyết định 55/2000/QĐ-BCN

Quyết định 55/2000/QĐ-BCN về việc tiếp nhận Nhà máy Cao su Nghệ An, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về làm đơn vị thành viên thuộc Công ty Cao su Sao Vàng, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2000/QĐ-BCN tiếp nhận Nhà máy Cao su Nghệ An, doanh nghiệp Nhà nước làm thành viên Công ty Cao su Sao Vàng, Tổng Công ty Hoá chất VN


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2000/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2000 


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN NHÀ MÁY CAO SU NGHỆ AN, DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN VỀ LÀM ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN THUỘC CÔNG TY CAO SU SAO VÀNG, TỔNG CÔNG TY HOÁ CHẤT VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước;
Theo đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Công văn số 972/CV-UB ngày 10 tháng 5 năm 2000 và của Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam tại Công văn số 161/CV-HĐQT ngày 6 tháng 6 năm 2000;
Thực hiện uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 61/CP-ĐMDN ngày 12 tháng 9 năm 2000 của Chính phủ,
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận Nhà máy Cao su Nghệ An, doanh nghiệp Nhà nước độc lập thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về làm đơn vị thành viên thuộc Công ty Cao su Sao Vàng, Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc tiếp nhận Nhà máy Cao su Nghệ An về làm đơn vị thành viên thuộc Công ty Cao su Sao Vàng theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Cục trưởng, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hoá chất Việt Nam, Giám đốc Công ty Cao su Sao Vàng, Giám đốc Nhà máy Cao su Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-Như điều 3,
-Văn phòng CP,
-Ban TCCB-CP,
-Bộ KH&ĐT,
-Bộ Tài chính,
-Bộ Công an,
-Ngân hàng Nhà nước,
-UBND tỉnh Nghệ An,
-Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Đặng Vũ Chư

 
 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2000/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2000/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2000
Ngày hiệu lực05/10/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2000/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 55/2000/QĐ-BCN tiếp nhận Nhà máy Cao su Nghệ An, doanh nghiệp Nhà nước làm thành viên Công ty Cao su Sao Vàng, Tổng Công ty Hoá chất VN


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55/2000/QĐ-BCN tiếp nhận Nhà máy Cao su Nghệ An, doanh nghiệp Nhà nước làm thành viên Công ty Cao su Sao Vàng, Tổng Công ty Hoá chất VN
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55/2000/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐặng Vũ Chư
        Ngày ban hành20/09/2000
        Ngày hiệu lực05/10/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 55/2000/QĐ-BCN tiếp nhận Nhà máy Cao su Nghệ An, doanh nghiệp Nhà nước làm thành viên Công ty Cao su Sao Vàng, Tổng Công ty Hoá chất VN

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2000/QĐ-BCN tiếp nhận Nhà máy Cao su Nghệ An, doanh nghiệp Nhà nước làm thành viên Công ty Cao su Sao Vàng, Tổng Công ty Hoá chất VN

            • 20/09/2000

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/10/2000

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực