Quyết định 55/2002/QĐ-BCN

Quyết định 55/2002/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Dầu Hà Bắc vào Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí trực thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2002/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Dầu Hà Bắc vào Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2002/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP NHÀ MÁY DẦU HÀ BẮC VÀO CÔNG TY THIẾT KẾ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ TRỰC THUỘC VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí về việc Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí xin tiếp nhận Nhà máy Dầu Hà Bắc (Tờ trình số 374/2002/NCCK ngày 12 tháng 9 năm 2002) và ý kiến đồng ý của Nhà máy Dầu Hà Bắc sáp nhập vào Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí (Công văn số 47/DHB-CV ngày 20 tháng 9 năm 2002);
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Nhà máy Dầu Hà Bắc vào Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí trực thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí.

Điều 2. Giao Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí chỉ đạo Giám đốc Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí tiếp nhận nguyên trạng tài sản, tiền vốn, lao động của Nhà máy Dầu Hà Bắc theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2002.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí, Giám đốc Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí và Giám đốc Nhà máy Dầu Hà Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Đièu 3,
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo),
- Ban Chỉ đạo ĐM& PTDN,
- Bộ KH&ĐT,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Công an,
- Bộ LĐTB&XH,
- Ngân hàng Nhà nước,
- UBND tỉnh Bắc Giang,
- Các đ/c Thứ trưởng,
- Lưu VP, Vụ TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2002/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2002/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/12/2002
Ngày hiệu lực25/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2002/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 55/2002/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Dầu Hà Bắc vào Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55/2002/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Dầu Hà Bắc vào Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55/2002/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành17/12/2002
        Ngày hiệu lực25/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 55/2002/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Dầu Hà Bắc vào Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2002/QĐ-BCN sáp nhập Nhà máy Dầu Hà Bắc vào Công ty Thiết kế và Chuyển giao công nghệ Cơ khí thuộc Viện Nghiên cứu Cơ khí

            • 17/12/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/12/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực