Quyết định 55/2004/QĐ-BCN

Quyết định 55/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty máy kéo và máy nông nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên máy kéo và máy nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty máy kéo và máy nông nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên máy kéo và máy nông nghiệp


BỘ CÔNG NGHIỆP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 55/2004/QĐ-BCN

Hà Nội , Ngày 24 tháng 06 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MÁY KÉO VÀ MÁY NÔNG NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể sắp xếp, đổi mới Tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp giai đoạn 2003-2005;
Xét đề nghị của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp tại Công văn số 251/MĐL-NN/ĐMDN ngày 08 tháng 6 năm 2004
và Hồ sơ chuyển đổi Công ty Máy kéo và Máy nông nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp;
Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Máy kéo và Máy nông nghiệp, doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp (gọi tắt là Công ty) có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty .

Tên gọi đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp

Tên viết tắt: Công ty Máy kéo và Máy nông nghiệp;

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh :

TRACTOR AND AGRICULTURAL MACHINERY COMPANY.

Tên viết tắt tiếng Anh : TAMAC Co. Ltd.

Trụ sở chính đặt tại : Số 4, đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, thị xã Hà Đông, tỉnh Hà Tây.

Vốn điều lệ của Công ty : 15.397.631.494 đồng. (Mười lăm tỷ, ba trăm chín mươi bảy triệu, sáu trăm ba mươi mốt ngàn, bốn trăm chín mươi tư đồng).

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Thiết kế, chế tạo, kinh doanh các loại máy móc thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất nông nghiệp, bao gồm: các loại máy kéo và máy công tác đi kèm, các loại máy chế biến sau thu hoạch, xe nông dụng và xe vận chuyển nông thôn. Dịch vụ kinh doanh kho bãi, nhà xưởng, văn phòng.

Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật .

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Công ty:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty gồm có:

a) Chủ tịch Công ty;

b) Giám đốc và bộ máy giúp việc;

c) Các đơn vị trực thuộc Công ty.

2. Tổ chức và hoạt động của Công ty được quy định cụ thể trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Tổ chức được Nhà nước uỷ quyền là đại diện chủ sở hữu:

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, địa chỉ: Số 2 Triệu Quốc Đạt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp có trách nhiệm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn theo quy định tại Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản do Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp giao để thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh; kế thừa các quyền, lợi ích và những nghĩa vụ hợp pháp về tiền vốn, tài sản, lao động, đất đai của Công ty Máy kéo và Máy nông nghiệp.

Điều 6. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp có trách nhiệm xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trình Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp phê duyệt; bổ nhiệm Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 7. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Giám đốc Công ty Máy kéo và Máy nông nghiệp, Chủ tịch và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
 
 
 
Đỗ Hữu Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2004/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2004/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2004
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2004/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 55/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty máy kéo và máy nông nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên máy kéo và máy nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty máy kéo và máy nông nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên máy kéo và máy nông nghiệp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55/2004/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐỗ Hữu Hào
        Ngày ban hành24/06/2004
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 55/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty máy kéo và máy nông nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên máy kéo và máy nông nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2004/QĐ-BCN chuyển Công ty máy kéo và máy nông nghiệp thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên máy kéo và máy nông nghiệp

            • 24/06/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực