Quyết định 55/2006/QĐ-NHNN

Quyết định 55/2006/QĐ-NHNN bổ sung Điểm 2 Phục lục số 3 Quy định về hệ thống mã Ngân hàng dùng trong giao dịch thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước kèm theo Quyết định 02/2006/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Quyết định 55/2006/QĐ-NHNN hệ thống mã Ngân hàng trong giao dịch thanh toán qua NHNN bổ sung 02/2006/QĐ-NHNN đã được thay thế bởi Quyết định23/2007/QĐ-NHNN quy định hệ thống mã ngân hàng hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng và được áp dụng kể từ ngày 01/04/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2006/QĐ-NHNN hệ thống mã Ngân hàng trong giao dịch thanh toán qua NHNN bổ sung 02/2006/QĐ-NHNN


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55/2006/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỂM 2 PHỤC LỤC SỐ 3 QUY ĐỊNH VỀ HỆ THỐNG MÃ NGÂN HÀNG DÙNG TRONG GIAO DỊCH THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2006/QĐ-NHNN NGÀY 18/01/2006 CỦA THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt ;
Căn cứ Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Căn cứ Quyết định 110/2006/QĐ-TTg ngày 19/05/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt ;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Thanh toán,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ sung Điểm 2 Phụ lục số 3 Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong thanh toán qua/ Ngân hàng Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định /ố 02/2006/QĐ-NHNN ngày 18/01/2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước như sau:

2. Ngân hàng thương mại nhà nước:

Tên Ngân hàng

Ký hiệu

Ngân hàng Phát triển Việt

2

08

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Thanh toán, Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc ( Giám đốc) tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3 ( để thực hiện);
- Ban lãnh đạo NHNN ( để báo cáo);
- VPChính phủ;
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Lưu VP, BTT, PC

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2006/QĐ-NHNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2006/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2006
Ngày hiệu lực21/01/2007
Ngày công báo06/01/2007
Số công báoTừ số 11 đến số 12
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2006/QĐ-NHNN

Lược đồ Quyết định 55/2006/QĐ-NHNN hệ thống mã Ngân hàng trong giao dịch thanh toán qua NHNN bổ sung 02/2006/QĐ-NHNN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 55/2006/QĐ-NHNN hệ thống mã Ngân hàng trong giao dịch thanh toán qua NHNN bổ sung 02/2006/QĐ-NHNN
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu55/2006/QĐ-NHNN
       Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
       Người kýNguyễn Đồng Tiến
       Ngày ban hành05/12/2006
       Ngày hiệu lực21/01/2007
       Ngày công báo06/01/2007
       Số công báoTừ số 11 đến số 12
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 02/06/2009
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 55/2006/QĐ-NHNN hệ thống mã Ngân hàng trong giao dịch thanh toán qua NHNN bổ sung 02/2006/QĐ-NHNN

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2006/QĐ-NHNN hệ thống mã Ngân hàng trong giao dịch thanh toán qua NHNN bổ sung 02/2006/QĐ-NHNN