Quyết định 55/2007/QĐ-UBND

Quyết định 55/2007/QĐ-UBND hủy bỏ quyết định 167/1998/QĐ-UB thành lập Hội đồng giám định lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2007/QĐ-UBND hủy bỏ hội đồng giám định văn hóa nghệ thuật Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 55/2007/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/1998/QĐ-UB NGÀY 17/12/1998 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH LĨNH VỰC VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT TỈNH BÌNH PHƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa - Thông tin tại Tờ trình số 104/TTr-SVHTT ngày 12/10/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bõ Quyết định số 167/1998/QĐ-UB ngày 17/12/1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Hội đồng giám định lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật tỉnh Bình Phước.

Lý do:

a) Hình thức của văn bản này không còn phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004.

b) Hầu hết các thành viên của Hội đồng đã nghỉ hưu hoặc đã chuyển công tác khác.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2007
Ngày hiệu lực10/11/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2007/QĐ-UBND hủy bỏ hội đồng giám định văn hóa nghệ thuật Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 55/2007/QĐ-UBND hủy bỏ hội đồng giám định văn hóa nghệ thuật Bình Phước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu55/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Tấn Hưng
       Ngày ban hành31/10/2007
       Ngày hiệu lực10/11/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 55/2007/QĐ-UBND hủy bỏ hội đồng giám định văn hóa nghệ thuật Bình Phước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2007/QĐ-UBND hủy bỏ hội đồng giám định văn hóa nghệ thuật Bình Phước

           • 31/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực