Quyết định 55/2008/QĐ-UBND

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND áp dụng mức phụ cấp đặc thù hàng tháng cho lực lượng công an xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2008/QĐ-UBND áp dụng mức phụ cấp đặc thù hàng tháng cho lực lượng


Y BAN NHÂN DÂN
T
NH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 55/2008/QĐ-UBND

Đồng Xoài, ngày 28 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG MỨC PHỤ CẤP ĐẶC THÙ HÀNG THÁNG CHO LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn c Lut T chc Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân năm 2003;
C
ăn c Lut Ngân sách Nhà nước năm 2002;
C
ăn c Lut Ban hành văn bn qui phm pháp lut ca Hi đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 03/12/2004;
C
ăn c Ngh định s 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 ca Chính ph v Công an xã;
C
ăn c Thông tư s 08/1999/TT-BCA(V19) ngày 10/8/1999 ca B Công an hướng dn thc hin Ngh định s 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 ca Chính ph v Công an xã;
C
ăn c Ngh quyết s 126/2001/NQ-HĐ ngày 19/7/2001 ca Hi đồng nhân dân tnh v vic b trí lc lượng Công an xã trên địa bàn tnh Bình Phước;
C
ăn c Ngh quyết s 18/2008/NQ-HĐND ngày 29/7/2008 ca Hi đồng nhân dân tnh;
Theo
đề ngh ca Công an tnh ti T trình s 28/TTr-CAT(PV11) ngày 11/8/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Áp dng mc ph cp đặc thù hàng tháng cho lc lượng Công an xã trên địa bàn tnh, c th như sau:

1. Trưởng Công an xã: Được hưởng 30% mc lương hàng tháng.

2. Phó Trưởng Công an xã: Được hưởng 20% mc ph cp hàng tháng.

3. Công an viên: Được hưởng 30% mc ph cp hàng tháng.

* Thi gian áp dng thc hin: T ngày 01/8/2008.

Điu 2. Giao Công an tnh phi hp vi S Ni v, S Tài chính và y ban nhân dân các huyn, th xã t chc thc hin.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng y ban nhân dân tnh, Giám đốc Công an tnh, Giám đốc S Ni v, Giám đốc S Tài chính, Th trưởng các cơ quan, đơn v có liên quan và Ch tch y ban nhân dân các huyn, th xã chu trách nhim thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiu lc sau 10 ngày, k t ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2008
Ngày hiệu lực07/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2008/QĐ-UBND áp dụng mức phụ cấp đặc thù hàng tháng cho lực lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55/2008/QĐ-UBND áp dụng mức phụ cấp đặc thù hàng tháng cho lực lượng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýTrương Tấn Thiệu
        Ngày ban hành28/08/2008
        Ngày hiệu lực07/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 55/2008/QĐ-UBND áp dụng mức phụ cấp đặc thù hàng tháng cho lực lượng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2008/QĐ-UBND áp dụng mức phụ cấp đặc thù hàng tháng cho lực lượng

            • 28/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/09/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực