Quyết định 55/2008/QĐ-UBND

Quyết định 55/2008/QĐ-UBND hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thông tin thành Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 55/2008/QĐ-UBND hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thông tin thành Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 55/2008/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ HỢP NHẤT SỞ THỂ DỤC THỂ THAO, SỞ DU LỊCH VỚI SỞ VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN THÀNH SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 355/TTr-SNV ngày 18 tháng 6 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thông tin thành Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; đồng thời chuyển chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy quản lý về báo chí, xuất bản của Sở Văn hóa và Thông tin cho Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp nhận chức năng và tổ chức về gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố.

Trụ sở của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đặt tại số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Vị trí và chức năng của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch; gia đình; quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm).

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước theo quy định.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân thành phố; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về nghiệp vụ của các Bộ - ngành có liên quan.

Điều 3. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch do Giám đốc phụ trách và các Phó Giám đốc giúp việc theo quy định.

Biên chế của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch do Ủy ban nhân dân thành phố giao trong tổng chỉ tiêu biên chế hàng năm của thành phố. Trước mắt giữ nguyên chỉ tiêu biên chế hiện có của Sở Văn hóa và Thông tin (trừ biên chế quản lý về báo chí, xuất bản chuyển giao cho Sở Thông tin và Truyền thông), biên chế của Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch và biên chế của bộ phận quản lý nhà nước về gia đình của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố thực hiện việc hợp nhất, bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5. Giao Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hợp lý, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, bố trí cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 50/2008/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về hợp nhất Sở Văn hóa và Thông tin, Sở Thể dục Thể thao thành Sở Văn hóa và Thể thao thành phố và các quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa và Thông tin, Giám đốc Sở Thể dục Thể thao, Giám đốc Sở Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em thành phố, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2008
Ngày hiệu lực03/07/2008
Ngày công báo15/07/2008
Số công báoSố 52
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 55/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 55/2008/QĐ-UBND hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thông tin thành Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 55/2008/QĐ-UBND hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thông tin thành Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu55/2008/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
    Người kýLê Hoàng Quân
    Ngày ban hành23/06/2008
    Ngày hiệu lực03/07/2008
    Ngày công báo15/07/2008
    Số công báoSố 52
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật16 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 55/2008/QĐ-UBND hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thông tin thành Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 55/2008/QĐ-UBND hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Du lịch với Sở Văn hóa và Thông tin thành Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch