Quyết định 55-QĐ

Quyết định 55-QĐ năm 1961 về ấn định thủ tục phí trong nghiệp vụ đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước đối với các cơ quan Nhà nước, xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh do Tổng Giám đốc Ngân hàng nhà nước ban hành.

Nội dung toàn văn Quyết định 55-QĐ ấn định thủ tục phí trong nghiệp vụ đối ngoại NHNN với cơ quan Nhà nước, xí nghiệp quốc doanh,công tư hợp doanh


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 55-QĐ

Hà nội, ngày 08 tháng 02 năm 1961 

 

QUYẾT ĐỊNH

ẤN ĐỊNH THỦ TỤC PHÍ TRONG NGHIỆP VỤ ĐỐI NGOẠI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH VÀ CÔNG TƯ HỢP DOANH

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ tình hình phát triển xuất nhập khẩu và yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện tại;
Căn cứ điều lệ hiện hành về quản lý ngoại hối của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa;
Căn cứ quyết định số 166-VP/QLNH ngày 03-06-1959 của ông Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Xét đề nghị của ông Giám đốc Cục Ngoại hối trung ương.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ấn định thủ tục phí trong nghiệp vụ đối ngoại của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các cơ quan Nhà nước, xí nghiệp quốc doanh và công tư hợp doanh như sau:

A. Về mậu dịch:

1. Tín dụng thư hay báo chứng thư

- Khai chứng hay xác nhận.                           0,60/00    tối thiểu    2đ.

- Thanh toán                                                   0,40/00        __         2đ

- Tăng số tiền khai chứng hay xác nhận        0,60/00        __         2đ

- Hủy bỏ hay sửa đổi điều kiện mỗi lần                      3 đồng

2. Trả tiền ngay                                              0,40/00     tối thiểu    2đ               

3. Ủy thác thu                                                 10/00             __          1đ             

Những khoản từ 50đ.  trở xuống chỉ thu                          0đ50

4. Chuyển tiền đi hay đến                             0,40/00         __          1đ             

Những khoản từ 50đ.  trở xuống chỉ thu                                    0đ50

B. Về phi mậu dịch:

1. Chuyển tiền đi                                                       10/00             tối thiểu 0đ50.

2. Chuyển tiền đến                                                       Miễn.

3. Nhờ thu hộ nước ngoài, người nhờ thu hộ chịu      0,50/00        __         0đ50.

4. Tăng số tiền chuyển đi                                             10/00           __          0đ50

5. Tăng số tiền nhờ thu hộ nước ngoài người thu hộ chịu  0,50/00    tối thiểu   0,05

6. Hủy bỏ hay sửa đổi điều kiện 1 đồng một lần          

7. Nhờ bán hộ ngoại tệ                                                                0,50/00         -           0,05

Điều 2. – Đối với tư nhân, thủ tục phí về sự nghiệp vụ đối ngoại sẽ tính trên cơ sở những tỷ lệ ấn định ở điều 1, tăng thêm 50% (mức tối thiểu không tăng).

Điều 3. - Thủ tục phí tính trọn cho hết công việc không kể thời gian sử dụng ngắn hay dài.

Thủ tục phí không bao gồm các khoản chi về điện tín. Nếu khách hàng yêu cầu dùng điện thì ngoài thủ tục phí nói ở điều 1, còn phải chịu tiền điện phí theo thực chi của bức điện.

Thủ tục phí nói chung đã thu thì không hoàn lại, trừ trường hợp sai lầm do Ngân hàng nước ngoài hoặc do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gây nên.

Điều 4. – Quyết định này bắt đầu thi hành kể từ ngày 01-03-1961.

Những quy định cũ trái với những điều khoản của quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. – Ông Chánh văn phòng Ngân hàng trung ương, các ông Giám đốc Cục Ngoại hối, Cục Tài vụ Kế toán Ngân hàng Nhà nước và các ông trưởng chi nhánh Ngân hàng Hải phòng và các Chi nhánh biên giới có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 
 

Lê Viết Lượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 55-QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu55-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 7
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Quyết định 55-QĐ ấn định thủ tục phí trong nghiệp vụ đối ngoại NHNN với cơ quan Nhà nước, xí nghiệp quốc doanh,công tư hợp doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 55-QĐ ấn định thủ tục phí trong nghiệp vụ đối ngoại NHNN với cơ quan Nhà nước, xí nghiệp quốc doanh,công tư hợp doanh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu55-QĐ
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước
        Người kýLê Viết Lượng
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 7
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 55-QĐ ấn định thủ tục phí trong nghiệp vụ đối ngoại NHNN với cơ quan Nhà nước, xí nghiệp quốc doanh,công tư hợp doanh

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 55-QĐ ấn định thủ tục phí trong nghiệp vụ đối ngoại NHNN với cơ quan Nhà nước, xí nghiệp quốc doanh,công tư hợp doanh