Quyết định 551/QĐ-UBND

Quyết định 551/QĐ-UBND năm 2016 công nhận trường Trung học đạt chuẩn Quốc gia do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 551/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Ninh Bình 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 551/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 31 tháng 10 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 78/TTr-SGDĐT ngày 17/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trường Trung học cơ sở Thạch Bình, huyện Nho Quan tiếp tục đạt chuẩn Quốc gia, thời hạn 5 năm.

Thời điểm công nhận: tháng 10 năm 2016.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thạch Bình, huyện Nho Quan thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh
ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, VP5, VP6, VP7.
TrGD.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 551/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu551/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2016
Ngày hiệu lực31/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 551/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 551/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Ninh Bình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 551/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Ninh Bình 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu551/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành31/10/2016
        Ngày hiệu lực31/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 551/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Ninh Bình 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 551/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Ninh Bình 2016

            • 31/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 31/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực