Quyết định 553/QĐ-BNN-TC

Quyết định 553/QĐ-BNN-TC năm 2011 chuyển số dư ngân sách nhà nước năm 2010 sang 2011 của Văn phòng Bộ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 553/QĐ-BNN-TC năm 2011 chuyển số dư ngân sách nhà nước năm 2010


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 553/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

CHUYỂN SỐ DƯ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 SANG NĂM 2011 CỦA VĂN PHÒNG BỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN-TC ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm;

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 4983/BTC-HCSN ngày 18/04/2011 về việc chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011;

Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-BNN-TC ngày 26/04/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 được chuyển sang thực hiện và quyết toán năm 2011 (không kể các nhiệm vụ vẫn đang tiếp tục thực hiện đã được KBNN chuyển theo chế độ) như sau:

- Đơn vị: Văn phòng Bộ

- Mã số sử dụng ngân sách: 1053631, tại KBNN Q. Ba Đình, Hà Nội

- Các nội dung chi tiết:

Số TT

Đơn vị/Nhiệm vụ

Chuyển số dư dự toán sang năm 2011 (triệu đồng)

A

B

1=2+3

 

Loại 370-371, phần Kinh phí phí thực hiện nhiệm vụ KHCN, kinh phí không khoán chi

7.195

A

Đề tài đã được phê duyệt tại các QĐ của Bộ

4.420

1

Nghiên cứu xây dựng quy định về năng lực của tổ chức, cá nhân được tham gia quản lý, khai thác công trình thủy lợi.

400

2

Nghiên cứu giải pháp ổn định cửa vào và lòng dẫn sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước mùa kiệt và thoát lũ.

400

3

Nghiên cứu xây dựng đê biển an toàn cao theo hướng hài hòa với môi trường sinh thái.

300

4

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình xã hội hóa quản lý và phát hiện hệ thống thủy lợi nội đồng trong điều kiện thực thi miễn giảm thủy lợi phí.

400

5

Nghiên cứu giải pháp chống ngập úng cho thành phố Hải Phòng trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

400

6

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục hồi san hô cứng ở một số khu bảo tồn biển trọng điểm

800

7

Nghiên cứu sản xuất giống rô phi đơn tính quy mô hàng hóa trong điều kiện nhiệt độ thấp phía Bắc.

800

8

Hoàn thiện công nghệ ươm giống và trồng cây bần chua ngập mặn chắn sóng, bảo vệ đê biển góp phần cải thiện môi trường sinh thái ven biển ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc miền Trung.

400

9

Nhiệm vụ CNSH: đề tài “Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm từ nấm lecanicillium spp, để diệt rệp muội gây hại trên cây trồng”

520

B

Hợp tác quốc tế:
Hợp tác xây dựng quy hoạch phát triển thủy sản Cu Ba giai đoạn 2010-2015

1.350

C

Hoạt động QLNN về KHCN của Bộ và hoạt động khác

1.425

 

In sách nửa thế kỷ lúa gạo Việt Nam

250

 

Hoạt động QLNN về KHCN của Bộ

1.175

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ KHCN-MT (phối hợp);
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 553/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu553/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2011
Ngày hiệu lực29/04/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 553/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 553/QĐ-BNN-TC năm 2011 chuyển số dư ngân sách nhà nước năm 2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 553/QĐ-BNN-TC năm 2011 chuyển số dư ngân sách nhà nước năm 2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu553/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐinh Thị Phương
        Ngày ban hành29/04/2011
        Ngày hiệu lực29/04/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 553/QĐ-BNN-TC năm 2011 chuyển số dư ngân sách nhà nước năm 2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 553/QĐ-BNN-TC năm 2011 chuyển số dư ngân sách nhà nước năm 2010

           • 29/04/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/04/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực