Quyết định 553/QĐ-BTS

Quyết định 553/QĐ-BTS năm 2006 gia hạn thực hiện đến ngày 31/8/2006 của Quyết định 344/2001/QĐ-BTS về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001 - 2005 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Quyết định 553/QĐ-BTS quản lý XNK hàng thuỷ sản chuyên ngành gia hạn thực hiện 344/2001/QĐ-BTS đã được thay thế bởi Quyết định 15/2006/QĐ-BTS Quy chế quản lý nhập,xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản và được áp dụng kể từ ngày 12/10/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 553/QĐ-BTS quản lý XNK hàng thuỷ sản chuyên ngành gia hạn thực hiện 344/2001/QĐ-BTS


BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 553/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V GIA HẠN THỰC HIỆN ĐẾN NGÀY 31/8/2006 CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 344/2001/QĐ-BTS NGÀY 02/5/2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN VỀ QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG THUỶ SẢN CHUYÊN NGÀNH THỜI KỲ 2001 - 2005

BỘ TRỬỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính
,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Gia hạn thời hạn thực hiện đến 31/8/2006 của Quyết định số 344/2001/QĐ-BTS ngày 02/5/2001 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về quản lý xuất nhập khẩu hàng thuỷ sản chuyên ngành thời kỳ 2001 - 2005 và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản, Tổng Giám đốc và Tổng công ty thuộc Bộ Chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 

 Nguyễn Thị Hồng Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 553/QĐ-BTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu553/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/07/2006
Ngày hiệu lực07/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/10/2006
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 553/QĐ-BTS

Lược đồ Quyết định 553/QĐ-BTS quản lý XNK hàng thuỷ sản chuyên ngành gia hạn thực hiện 344/2001/QĐ-BTS


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 553/QĐ-BTS quản lý XNK hàng thuỷ sản chuyên ngành gia hạn thực hiện 344/2001/QĐ-BTS
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu553/QĐ-BTS
       Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản
       Người kýNguyễn Thị Hồng Minh
       Ngày ban hành07/07/2006
       Ngày hiệu lực07/07/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/10/2006
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 553/QĐ-BTS quản lý XNK hàng thuỷ sản chuyên ngành gia hạn thực hiện 344/2001/QĐ-BTS

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 553/QĐ-BTS quản lý XNK hàng thuỷ sản chuyên ngành gia hạn thực hiện 344/2001/QĐ-BTS