Quyết định 557/QĐ-TTg

Quyết định 557/QĐ-TTg năm 2009 về việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin lở mồm long móng hỗ trợ tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 557/QĐ-TTg xuất dự trữ quốc gia vắc xin lở mồm long móng hỗ trợ tỉnh Sơn La


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 557/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT DỰ TRỮ QUỐC GIA VẮC XIN LMLM HỖ TRỢ TỈNH SƠN LA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 798/BNN-TY ngày 31 tháng 3 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xuất cấp (không thu tiền) 26.000 liều vắc xin LMLM tam giá thuộc hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Sơn La phòng chống dịch LMLM như đề nghị của Bộ tại công văn 798/BNN-TY nêu trên.

Việc xuất cấp, quản lý, sử dụng số vắc xin nêu trên thực hiện theo qui định hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng, Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, ĐP;
- Lưu: VT, KHĐT (3).

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 557/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu557/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2009
Ngày hiệu lực04/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 557/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 557/QĐ-TTg xuất dự trữ quốc gia vắc xin lở mồm long móng hỗ trợ tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 557/QĐ-TTg xuất dự trữ quốc gia vắc xin lở mồm long móng hỗ trợ tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu557/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành04/05/2009
        Ngày hiệu lực04/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 557/QĐ-TTg xuất dự trữ quốc gia vắc xin lở mồm long móng hỗ trợ tỉnh Sơn La

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 557/QĐ-TTg xuất dự trữ quốc gia vắc xin lở mồm long móng hỗ trợ tỉnh Sơn La

              • 04/05/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 04/05/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực