Quyết định 558/QĐ-BNN-BVTV

Quyết định 558/QĐ-BNN-BVTV năm 2017 về tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc serratus từ Ấn Độ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 558/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang mọt lạc serratus 2017


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 558/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG CÓ NGUY CƠ CAO MANG THEO MT LẠC SERRATUS TỪ ẤN ĐỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn;

Căn cNghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kim dịch thực vật;

Căn cứ Thông tư 35/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm ngừng nhập khẩu lạc (Arachis hypogaea), hạt muồng (Cassia spp.), hạt ca cao (Theobroma cacao), hạt đậu cô ve (Phaseolus spp.) và quả me (Tamarindus indica) từ n Độ do có nguy cơ cao nhiễm mọt Caryedon serratus Olivier là đối tượng kim dịch thực vật của Việt Nam.

Điều 2. Giao Cục Bảo vệ thực vật:

Kiểm dịch chặt chẽ các lô lạc, hạt muồng, hạt ca cao, hạt đậu cô ve và quả me nhập khẩu từ n Độ trong thời gian quyết định tạm ngừng chưa có hiệu lực;

Thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền về kim dịch thực vật của n Độ biết để có biện pháp khắc phục triệt đ;

Tổ chức kiểm tra, xác nhận biện pháp khắc phục của Ấn Độ và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 60 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);
- Cục A86;
- Các
quan báo chí;
- Lưu VT, BVTV. (
20)

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 558/QĐ-BNN-BVTV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu558/QĐ-BNN-BVTV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2017
Ngày hiệu lực30/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 558/QĐ-BNN-BVTV

Lược đồ Quyết định 558/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang mọt lạc serratus 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 558/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang mọt lạc serratus 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu558/QĐ-BNN-BVTV
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Xuân Cường
        Ngày ban hành01/03/2017
        Ngày hiệu lực30/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 558/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang mọt lạc serratus 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 558/QĐ-BNN-BVTV tạm ngừng nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang mọt lạc serratus 2017

            • 01/03/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/04/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực