Quyết định 559/QĐ-TTg

Quyết định 559/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt Hiệp định bổ sung về hợp tác du lịch cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Việt Nam và Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 559/QĐ-TTg Hiệp định bổ sung hợp tác du lịch Hiệp định khung hợp tác Chính phủ Việt Nam và Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 559/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH BỔ SUNG VỀ HỢP TÁC DU LỊCH CHO HIỆP ĐỊNH KHUNG VỀ HỢP TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA BÔ-LI-VA VÊ-NÊ-XU-Ê-LA.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Hiệp định bổ sung về hợp tác du lịch cho Hiệp định khung về hợp tác giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la ký tại Ca-ra-cat ngày 22 tháng 8 năm 2008.

Điều 2. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt và thông báo cho các cơ quan nước ta ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định nói trên.

Điều 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Hiệp định./.

 

 

Nơi nhận:
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngoại giao;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 559/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu559/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2009
Ngày hiệu lực04/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 559/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 559/QĐ-TTg Hiệp định bổ sung hợp tác du lịch Hiệp định khung hợp tác Chính phủ Việt Nam và Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 559/QĐ-TTg Hiệp định bổ sung hợp tác du lịch Hiệp định khung hợp tác Chính phủ Việt Nam và Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu559/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành04/05/2009
        Ngày hiệu lực04/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 559/QĐ-TTg Hiệp định bổ sung hợp tác du lịch Hiệp định khung hợp tác Chính phủ Việt Nam và Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 559/QĐ-TTg Hiệp định bổ sung hợp tác du lịch Hiệp định khung hợp tác Chính phủ Việt Nam và Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la

            • 04/05/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/05/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực