Quyết định 56/2000/QĐ-UB

Quyết định 56/2000/QĐ-UB sửa đổi Quy định về thủ tục để được giao đất, thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 68/1999/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Quyết định 56/2000/QĐ-UB thủ tục được giao đất, thuê đất tại Hà nội sửa đổi Quyết định 68/1999/QĐ-UB đã được thay thế bởi Quyết định 68/2006/QĐ-UBND giao,cho thuê,chuyển mục đích sử dụng đất Thành phố Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 25/05/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2000/QĐ-UB thủ tục được giao đất, thuê đất tại Hà nội sửa đổi Quyết định 68/1999/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56/2000/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC ĐỂ ĐƯỢC GIAO ĐẤT, THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/1999/QĐ-UB NGÀY 18/8/1999 CỦA UBND THÀNH PHỐ.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND;
Căn cứ Luật Đất đai;
Căn cứ Quyết định số 68/1999/QĐ-UB ngày 18/8/1999 của UBND Thành phố;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Địa chính - Nhà đất Hà Nội, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1/ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về thủ tục để được giao đất, thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 68/1999/QĐ-UB ngày 18/8/1999 của UBND Thành phố như sau :

- Khoản 1 Điều 6 sửa lại là: Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội có trách nhiệm hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng xác định Chỉ giới đường đỏ. Chủ đầu tư hợp đồng với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội hoặc Công ty Tư vấn, có tư cách pháp nhân lập quy hoạch tổng mặt bằng phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn xây dựng và yêu cầu của dự án, báo cáo Kiến trúc sư trưởng Thành phố chấp thuận.

- Khoản 2 Điều 6 sửa lại là: Thời gian lập và duyệt Chỉ giới đường đỏ không quá 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Khoản 1, 4, 5, 7 Điều 12 bổ sung như sau: Quy hoạch Tổng mặt bằng do đơn vị có tư cách pháp nhân lập được Kiến trúc sư trưởng Thành phố chấp thuận.

Các Điều, Khoản khác của Quy định về thủ tục để được giao đất, thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 68/1999/QĐ-UB ngày 18/8/1999 của UBND Thành phố vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 2/ Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH

Hoàng Văn Nghiên

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2000/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2000/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2000
Ngày hiệu lực02/06/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2000/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 56/2000/QĐ-UB thủ tục được giao đất, thuê đất tại Hà nội sửa đổi Quyết định 68/1999/QĐ-UB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 56/2000/QĐ-UB thủ tục được giao đất, thuê đất tại Hà nội sửa đổi Quyết định 68/1999/QĐ-UB
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu56/2000/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýHoàng Văn Nghiên
        Ngày ban hành02/06/2000
        Ngày hiệu lực02/06/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 56/2000/QĐ-UB thủ tục được giao đất, thuê đất tại Hà nội sửa đổi Quyết định 68/1999/QĐ-UB

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2000/QĐ-UB thủ tục được giao đất, thuê đất tại Hà nội sửa đổi Quyết định 68/1999/QĐ-UB