Quyết định 56/2001/QĐ-BCN

Quyết định 56/2001/QĐ-BCN ban hành quy trình Điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 56/2001/QĐ-BCN quy trình Điều độ hệ thống điện quốc gia đã được thay thế bởi Thông tư 40/2014/TT-BCT quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 24/12/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2001/QĐ-BCN quy trình Điều độ hệ thống điện quốc gia


BỘ CÔNG NGHIỆP
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******.

Số: 56/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 26  tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 45/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về hoạt động điện lực và sử dụng điện;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý công nghệ và chất lượng sản phẩm,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy trình Điều độ Hệ thống điện Quốc gia”, ký hiệu QTĐĐ-11-2001.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ “Quy trình Nhiệm vụ và Phân cấp điều độ Hệ thống điện” ban hành kèm theo Quyết định số 19EVN/HĐQT-ĐQG ngày 11 tháng 01 năm 2000 của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:        
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc CP,
- Toà án NDTC, Viện KSNDTC,
- HĐND, UBND tỉnh, TP trực thuộc TW,
- Công báo,
- Phòng TM và CN Việt Nam,              
- Các Tổng công ty 91,
- Các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ,
- Lưu VP, PC, CNCL.             


KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Trung Hải

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2001/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2001/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/11/2001
Ngày hiệu lực11/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2001/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 56/2001/QĐ-BCN quy trình Điều độ hệ thống điện quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 56/2001/QĐ-BCN quy trình Điều độ hệ thống điện quốc gia
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu56/2001/QĐ-BCN
       Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành26/11/2001
       Ngày hiệu lực11/12/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/12/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 56/2001/QĐ-BCN quy trình Điều độ hệ thống điện quốc gia

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2001/QĐ-BCN quy trình Điều độ hệ thống điện quốc gia