Quyết định 56/2007/QĐ-UBND

Quyết định 56/2007/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Trương Định – Hoàng Mai – Vĩnh Tuy, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2007/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Trương Định Hoàng Mai Vĩnh Tuy, tỷ lệ 1/500


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

Số: 56/2007/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG TRƯƠNG ĐỊNH – HOÀNG MAI – VĨNH TUY, TỶ LỆ 1/500.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20/06/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quy hoạch chi tiết quận Hai Bà Trưng, tỷ lệ 1/2000 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 16/2000/QĐ-UB ngày 14/2/2000 (Phần Quy hoạch kiến trúc và Quy hoạch giao thông);
Căn cứ Quy hoạch chi tiết Quận Hoàng Mai, tỷ lệ 1/2000 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt theo Quyết định số 225/2005/QĐ-UB ngày 16/12/2005 (Phần Quy hoạch sử dụng đất và Quy hoạch giao thông);
Theo đề nghị của Sở Quy hoạch Kiến trúc tại công văn số 2125/QHKT-P1 ngày 11 tháng 12 năm 2006 và công văn số 249/QHKT-DA ngày 28/5/2007,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Chỉ giới đường đỏ tuyến đường Trương Định – Hoàng Mai – Vĩnh Tuy, tỷ lệ 1/500” (có bản vẽ được xác nhận kèm theo) do Viện quy hoạch Xây dựng Hà Nội lập hoàn thành tháng 3/2006, được Sở Quy hoạch – Kiến Trúc Hà Nội chấp thuận và trình duyệt ngày 08 tháng 12 năm 2006 và 28/5/2007, với nội dung chính như sau:

1. Địa điểm:

Tuyến đường đi qua địa phận phường Trương Định (Quận Hai Bà Trưng) và các phường Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Mai Động, Vĩnh Hưng (Quận Hoàng Mai).

2. Cấp hạng, tuyến:

2.1. Cấp hạng đường: Đường phân khu vực.

2.2. Tuyến: Tuyến đường Trương Định – Hoàng Mai – Vĩnh Tuy dự kiến có chiều dài tuyến khoảng 3100m (bao gồm cả nhánh nối về phía Nam với đường Đầm Hồng – Giáp Bát – Lĩnh Nam).

Điểm đầu: Tại ngã ba giao với phố Trương Định hiện có (Khu vực phía Nam Công ty Đồng Tháp và Kho vật tư công nghiệp).

Điểm cuối: Tại ngã tư giao với đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên dự kiến (phía Đông nhà máy sợi Hà Nội).

Hướng tuyến đoạn từ phố Trương Định đến cầu Mai Động theo phương án 2.

2.3. Qui mô mặt cắt ngang:

Mặt cắt ngang đường có bề rộng 30,0m bao gồm:

- Lòng đường xe chạy rộng 15,0m.

- Hè mỗi bên rộng 7,5m (7,5m x 2) = 15,0m.

2.4. Tim đường quy hoạch và chỉ giới đường đỏ:

- Tim tuyến đường được xác định bằng tọa độ có kết hợp với các thông số kỹ thuật, kích thước khống chế được ghi trực tiếp trên bản vẽ.

- Chỉ giới đường đỏ của tuyến đường được xác định trên cơ sở tim đường, mắt cắt ngang đường điển hình, các thông số kỹ thuật và kích thước khống chế ghi trực tiếp trên bản vẽ.

2.5. Các nút giao thông và đường ngang:

Các nút giao thông chính trên tuyến: ngã ba giao cắt với đường Trương Định; ngã tư giao với đường Nguyễn Tam Trinh hiện có, đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên dự kiến và một số nút giao với các đường ngang khác. Các nút giao cắt trên tuyến đường tổ chức giao nhau cùng cao độ.

Trong hồ sơ có dự báo một số đường ngang giao cắt với đường này, các đường ngang có thể được bổ sung khi lập Quy hoạch chi tiết hai bên đường.

Điều 2.

- Giao Sở Quy hoạch Kiến trúc căn cứ hồ sơ chỉ giới đường đỏ được phê duyệt theo quyết định này, phê duyệt thiết kế cắm mốc tuyến đường. Tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ theo hồ sơ được duyệt, bàn giao hồ sơ và mốc giới cho UBND các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai và UBND các phường sở tại và tổ chức công bố công khai để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

- Chủ tịch UBND các quận Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Chủ tịch UBND phường Trương Định (Quận Hai Bà Trưng) và các phường Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Mai Động, Vĩnh Hưng (Quận Hoàng Mai) chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc giới, quản lý việc xây dựng theo chỉ giới đường đỏ và quy hoạch được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông công chính, Tài nguyên Môi trường và Nhà đất, Tài chính; Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng; Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai; Chủ tịch UBND phường Trương Định (Quận Hai Bà Trưng) và Chủ tịch UBND các phường Tương Mai, Hoàng Văn Thụ, Mai Động, Vĩnh Hưng (Quận Hoàng Mai), các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT và các PCT UBNDTP
- Các PV P
- TH, TD, NN XD, Xn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2007
Ngày hiệu lực09/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2007/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Trương Định Hoàng Mai Vĩnh Tuy, tỷ lệ 1/500


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 56/2007/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Trương Định Hoàng Mai Vĩnh Tuy, tỷ lệ 1/500
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu56/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành30/05/2007
        Ngày hiệu lực09/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 56/2007/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Trương Định Hoàng Mai Vĩnh Tuy, tỷ lệ 1/500

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2007/QĐ-UBND phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Trương Định Hoàng Mai Vĩnh Tuy, tỷ lệ 1/500

            • 30/05/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/06/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực