Quyết định 56/2009/QĐ-TTg

Quyết định 56/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 13/2009/QĐ-TTg về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 – 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 13/2009/QĐ-TTg kiên cố hóa kênh mương phát triển giao thông hạ tầng nuôi trồng thủy sản 2009-2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2009/QĐ-TTg NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC ĐỂ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG, PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN, CƠ SỞ HẠ TẦNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG LÀNG NGHỀ Ở NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2009 - 2015

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để tiếp tục thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn giai đoạn 2009 – 2015 như sau:

1. Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Tiếp tục sử dụng vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để hỗ trợ địa phương thực hiện các chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tâng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn đến hết năm 2015. Đồng thời, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sử dụng nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước để đầu tư trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp khi có nhu cầu”.

2. Bổ sung Điều 4a như sau:

“Điều 4a. Căn cứ tổng mức vốn vay tín dụng ưu đãi năm 2009 đã được phân bổ, trường hợp có nhu cầu đầu tư trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định phân bổ mức vốn cụ thể để đầu tư trạm bơm điện phục vụ tưới tiêu sản xuất nông nghiệp”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh; thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2009/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2009/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/04/2009
Ngày hiệu lực15/04/2009
Ngày công báo26/04/2009
Số công báoTừ số 217 đến số 218
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2009/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 56/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 13/2009/QĐ-TTg kiên cố hóa kênh mương phát triển giao thông hạ tầng nuôi trồng thủy sản 2009-2015


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 56/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 13/2009/QĐ-TTg kiên cố hóa kênh mương phát triển giao thông hạ tầng nuôi trồng thủy sản 2009-2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu56/2009/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành15/04/2009
       Ngày hiệu lực15/04/2009
       Ngày công báo26/04/2009
       Số công báoTừ số 217 đến số 218
       Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 56/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 13/2009/QĐ-TTg kiên cố hóa kênh mương phát triển giao thông hạ tầng nuôi trồng thủy sản 2009-2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2009/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 13/2009/QĐ-TTg kiên cố hóa kênh mương phát triển giao thông hạ tầng nuôi trồng thủy sản 2009-2015

           • 15/04/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/04/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/04/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực