Quyết định 56/2020/QĐ-UBND

Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy định về tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản tính phí bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH HẢI DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2020/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 14 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TỶ LỆ QUY ĐỔI TỪ SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN THÀNH PHẨM RA SỐ LƯỢNG KHOÁNG SẢN NGUYÊN KHAI LÀM CĂN CỨ TÍNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 780/TTr-TNMT ngày 31 tháng 8 năm 2020 và Báo cáo số 367/BC-TNMT ngày 04 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tỷ lệ quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai để làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

TT

Loại khoáng sản thành phẩm

Tỷ lệ quy đổi từ thành phẩm sang nguyên khai

Số lượng thành phẩm

(m3)

Số lượng nguyên khai

(m3)

1

Đá vôi làm xi măng

1,00

1,05

2

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

 

 

2.1

Đá hộc

1,00

1,087

2.2

Đá (4 x 6) cm

1,00

1,25

2.3

Đá (2 x 4) cm

1,00

1,10

2.4

Đá (1 x 2) cm

1,00

1,059

2.5

Đá mạt

1,00

1,244

2.6

Base

1,00

1,144

3

Đá sét làm xi măng

1,00

1,05

Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các cơ quan có liên quan hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận :
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph
;
- Bộ Tài chính;
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường;
-
Tổng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam;
-
Tổng Cục thuế;
- Đo
àn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (B
tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND, UBND tính;
- Lãnh đạo VP UBND tính;
- Trung tâm CNTT - VP UBND tính;
- Lưu: VT, KT, Thư.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu56/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2020
Ngày hiệu lực01/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(01/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản tính phí bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản tính phí bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu56/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Dương Thái
        Ngày ban hành14/12/2020
        Ngày hiệu lực01/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (01/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản tính phí bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 56/2020/QĐ-UBND quy đổi khoáng sản tính phí bảo vệ môi trường tỉnh Hải Dương

              • 14/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 01/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực