Quyết định 561/QĐ-TTg

Quyết định 561/QĐ-TTg năm 2016 về xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 561/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Yên Bái 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 561/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH YÊN BÁI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 737/LĐTBXH-BTXH ngày 10 tháng 3 năm 2016, ý kiến Bộ Tài chính tại văn bản số 3926/BTC-NSNN ngày 25 tháng 3 năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2144/BKHĐT-KTDV ngày 28 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 553,695 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Yên Bái để hỗ trợ cứu đói trong thời gian giáp hạt năm 2016.

Ủy ban nhân dân các tỉnh Yên Bái tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định. Trường hợp sau khi thực hiện vẫn còn khó khăn, địa phương báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính để trình Thủ tưng Chính phủ xem xét, tiếp tục hỗ trợ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTg, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 561/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu561/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/04/2016
Ngày hiệu lực05/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 561/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 561/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Yên Bái 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 561/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Yên Bái 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu561/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành05/04/2016
        Ngày hiệu lực05/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 561/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Yên Bái 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 561/QĐ-TTg xuất cấp lương thực từ nguồn dự trữ quốc gia cho Yên Bái 2016

             • 05/04/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/04/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực