Quyết định 5616/QĐ-UBND

Quyết định 5616/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Công văn 5344/UBND-VX về định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 5616/QĐ-UBND bãi bỏ Công văn 5344/UBND-VX định biên chức danh trường học Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5616/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ CÔNG VĂN SỐ 5344/UBND-VX NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ ĐỊNH BIÊN CÁC CHỨC DANH TRONG TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC TRƯỜNG HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2939/GDĐT-TC ngày 15 tháng 9 năm 2015 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3956/TTr-SNV ngày 19 tháng 10 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ Công văn số 5344/UBND-VX ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố về định biên các chức danh trong tổ chức bộ máy các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương rà soát, kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung một số chức danh cần thiết trong tổ chức bộ máy các trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh mà trong Thông tư không có quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND.TP
- TTUB: CT, các PCT;
- S Nội vụ (2b);
- VPUB: các PVP;
-
Phòng VX, THKH, TTCB;
- Lưu: VT, (VX-Nh) T.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5616/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5616/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/11/2015
Ngày hiệu lực03/11/2015
Ngày công báo01/12/2015
Số công báoSố 57
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5616/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5616/QĐ-UBND bãi bỏ Công văn 5344/UBND-VX định biên chức danh trường học Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5616/QĐ-UBND bãi bỏ Công văn 5344/UBND-VX định biên chức danh trường học Hồ Chí Minh 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5616/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Hoàng Quân
       Ngày ban hành03/11/2015
       Ngày hiệu lực03/11/2015
       Ngày công báo01/12/2015
       Số công báoSố 57
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5616/QĐ-UBND bãi bỏ Công văn 5344/UBND-VX định biên chức danh trường học Hồ Chí Minh 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5616/QĐ-UBND bãi bỏ Công văn 5344/UBND-VX định biên chức danh trường học Hồ Chí Minh 2015

           • 03/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/12/2015

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực