Quyết định 5640/QĐ-UBND

Quyết định 5640/QĐ-UBND năm 2012 giao nhiệm vụ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao năm 2012 nhằm đẩy nhanh tốc độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 5640/QĐ-UBND năm 2012 giao nhiệm vụ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5640/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ SẢN XUẤT LÚA HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2012 NHẰM ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về khuyến nông;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 17/03/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Chương trình phát triển sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội Giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán thu chi ngân sách thành phố Hà Nội năm 2012;

Xét Tờ trình số 242/TTr-SNN ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao nhiệm vụ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao năm 2012 nhằm đẩy nhanh tốc độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao năm 2012 cho Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội (nay là Trung tâm Phát triển cây trồng) thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Tổng diện tích sản xuất trong năm 2012 là 7.000 ha; trong đó: Vụ Xuân 3.400 ha, vụ Mùa 3.600 ha, nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Kinh phí năm 2012 là 31 tỷ đồng; trong đó, vụ Xuân 15 tỷ đồng. vụ Mùa 16 tỷ đồng. Nguồn kinh phí 16.000.000.000 đ (Mười sáu tỷ đồng chẵn) phục vụ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao vụ Mùa năm 2012 được lấy từ các chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn đã được giao tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 12/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn Trung tâm Giống cây trồng Hà Nội (nay là Trung tâm Phát triển cây trồng Hà Nội) thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định hiện hành của Nhà nước;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, các tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Đồng chí Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các PCT: Nguyễn Huy Tưởng, Trần Xuân Việt;
- CVP, các PVP: Lý Văn Giao, Nguyễn Ngọc Sơn
;
- TH, KT, NNNT;
- Lưu VT, NNNT (Túy 2b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5640/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5640/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2012
Ngày hiệu lực05/12/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5640/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5640/QĐ-UBND năm 2012 giao nhiệm vụ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5640/QĐ-UBND năm 2012 giao nhiệm vụ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5640/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Xuân Việt
        Ngày ban hành05/12/2012
        Ngày hiệu lực05/12/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5640/QĐ-UBND năm 2012 giao nhiệm vụ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5640/QĐ-UBND năm 2012 giao nhiệm vụ sản xuất lúa hàng hóa chất lượng

            • 05/12/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 05/12/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực