Quyết định 568/QĐ-UBND

Quyết định 568/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Tiết a Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 1 Quyết định 1092/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 568/QĐ-UBND 2018 sửa đổi 1092/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Lao động Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 568/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TIẾT A ĐIỂM 3.2 KHOẢN 3 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1092/QĐ-UBND NGÀY 03/6/2016 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VU, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1068/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điểm 2.6 Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang;

Căn cứ Thông báo số 50-TB/BCS ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về kết luận họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tháng 02 năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Tiết a Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang, như sau:

"3.2. Cơ cấu tổ chức

a) Các phòng chuyên môn thuộc Sở gồm 09 phòng:

- Văn phòng (bao gồm công tác pháp chế);

- Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Người có công;

- Phòng Lao động - Việc làm - Bảo hiểm xã hội;

- Phòng Giáo dục nghề nghiệp;

- Phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội;

- Phòng Bảo trợ xã hội;

- Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới.”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 568/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu568/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/04/2018
Ngày hiệu lực02/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 568/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 568/QĐ-UBND 2018 sửa đổi 1092/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Lao động Hà Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 568/QĐ-UBND 2018 sửa đổi 1092/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Lao động Hà Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu568/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
       Người kýNguyễn Văn Sơn
       Ngày ban hành02/04/2018
       Ngày hiệu lực02/04/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 tháng trước
       (08/01/2020)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 568/QĐ-UBND 2018 sửa đổi 1092/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Lao động Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 568/QĐ-UBND 2018 sửa đổi 1092/QĐ-UBND cơ cấu tổ chức Sở Lao động Hà Giang

           • 02/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực