Quyết định 569/QĐ-UBND

Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh loại thôn và mức phụ cấp hằng tháng của Trưởng thôn do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 569/QĐ-UBND điều chỉnh loại thôn mức phụ cấp hằng tháng của Trưởng thôn Bắc Kạn 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 569/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 21 tháng 4 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH LOẠI THÔN VÀ MỨC PHỤ CẤP HẰNG THÁNG CỦA TRƯỞNG THÔN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số: 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số: 06/2014/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Căn cứ Quyết định số: 1330/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 550/TTr-SNV ngày 07 tháng 4 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh thôn Nà Khon, xã Yên Đĩnh, huyện Chợ Mới từ loại 2 lên loại 1, mức phụ cấp hằng tháng của Trưởng thôn là 0,88 mức lương cơ sở.

Thời gian hưởng phụ cấp từ ngày 01 tháng 4 năm 2016.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bắc Kạn, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 569/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu569/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2016
Ngày hiệu lực21/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 569/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 569/QĐ-UBND điều chỉnh loại thôn mức phụ cấp hằng tháng của Trưởng thôn Bắc Kạn 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 569/QĐ-UBND điều chỉnh loại thôn mức phụ cấp hằng tháng của Trưởng thôn Bắc Kạn 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu569/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýLý Thái Hải
        Ngày ban hành21/04/2016
        Ngày hiệu lực21/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 569/QĐ-UBND điều chỉnh loại thôn mức phụ cấp hằng tháng của Trưởng thôn Bắc Kạn 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 569/QĐ-UBND điều chỉnh loại thôn mức phụ cấp hằng tháng của Trưởng thôn Bắc Kạn 2016

            • 21/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực