Quyết định 57/2004/QĐ-UB

Quyết định 57/2004/QĐ-UB về quy định phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất do tỉnh Gia Lai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2004/QĐ-UB quy định phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2004/QĐ-UB

Pleiku, ngày 05 tháng 5 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VỀ PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

+ Căn cứ Điều 10 Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

+ Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP , ngày 3/6/2002, của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

+ Căn cứ Nghị quyết số 09/2003/NQ-HĐ, ngày 11/12/2003, của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2003 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2004;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quy định về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

l) Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất là khoản thu vào các tổ chức, cá nhân đăng ký, nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất có nhu cầu hoặc cần phải thẩm định theo quy định để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất; bao gồm cả hồ sơ chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất.

2) Đơn vị thu phí: UBND xã, phường, thị trấn; UBND huyện, thị, thành phố và cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai thực hiện việc thẩm định, xác nhận hồ sơ đăng ký xin cấp quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

3) Mức phí:

a) Đơn vị thẩm định là UBND xã, phường, thị trấn:

- Đối với cá nhân:

+ Hồ sơ hợp thức hoá quyền sử dụng đất: 100.000 đồng/bộ hồ sơ

+ Hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất: 50.000 đồng/bộ hồ sơ

- Đối với tổ chức: 200.000 đồng/bộ hồ sơ

b) Đơn vị thẩm định là UBND huyện, thị, thành phố; cơ quan nhà nước quản lý về đất đai mức phí thẩm định mỗi bộ hồ sơ bằng 50% mức quy định mức phí thẩm định quy định tại điểm a trên đây.

4) Tỷ lệ trích để lại: Đơn vị thu phí được trích để lại 20% trên tổng số phí thu được để phục vụ cho công tác thẩm định, 80% còn lại phải nộp vào NSNN.

Điều 2: Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; những quyết định trước đây về phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trái với quy định tại Quyết định này đều bị bãi bỏ./.

 

 

Nơi nhận:
+ Như điều 2.
+ VP chính phủ.
+ TT Tỉnh ủy
+ TT HĐND tỉnh
+ Sở Tư pháp.
+ Lưu VT - TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thế Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2004
Ngày hiệu lực20/05/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2007
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 57/2004/QĐ-UB quy định phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 57/2004/QĐ-UB quy định phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Gia Lai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu57/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýPhạm Thế Dũng
        Ngày ban hành05/05/2004
        Ngày hiệu lực20/05/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2007
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 57/2004/QĐ-UB quy định phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Gia Lai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2004/QĐ-UB quy định phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Gia Lai

            • 05/05/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/05/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực