Quyết định 57/2006/QĐ-BTC

Quyết định 57/2006/QĐ-BTC sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm tại Quyết định 80/2005/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 57/2006/QĐ-BTC mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm sửa đổi 80/2005/QĐ-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 149/2013/TT-BTC phí lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và được áp dụng kể từ ngày 16/12/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2006/QĐ-BTC mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm sửa đổi 80/2005/QĐ-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 57/2006/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 80/2005/QĐ-BTC NGÀY 17/11/2005 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Pháp lệnh chi phí và lệ phí ngày 28/8/2001; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP.
Căn cứ Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm số 12/2003/PL-UBTVQH ngày 26/7/2003 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Căn cứ ý kiến thủ của Bộ Y tế (công văn số 4245/BBYT-KH-TC ngày 7/5/2006), Bộ Tài chính sửa đổi mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như sau.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi mức thu Phí thẩm định, kiểm tra định kỳ cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tại điều 1.5, Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:

 TT

NỘI DUNG KHOẢN THU

ĐƠN VỊ

MỨC THU

(ĐỒNG )

1.5

Cơ sở có sản lượng hơn 1000 tấn/năm trở lên

Lần/cơ sở

700.000

Điều 2.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Các mức thu phí khác và vệ sinh quản lý thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm không quy định tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

3. Cơ quan thu phí, lệ phí vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí vệ sinh an toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết đinh này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng TƯ Đảng và các Ban của Đảng
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước
- Viện Kiểm sát NDTC,
- Tòa án NDTC,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
  cơ qua n thuộc Chính phủ,
- Cơ quan TƯ của các đòan thể,
- Công báo,
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật  (Bộ Tư pháp)
- UBND, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước
  các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ,
- Các Tổng Cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị thuộc Bộ Tài chính,
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính)
- Đại diện TCT tại Thành phố Hồ Chí Minh,
- Website Chính phủ,
  Lưu: VT, TCT (VT, TS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 
 
 Trương Chí Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2006/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2006/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2006
Ngày hiệu lực12/11/2006
Ngày công báo28/10/2006
Số công báoTừ số 57 đến số 58
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2006/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 57/2006/QĐ-BTC mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm sửa đổi 80/2005/QĐ-BTC


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 57/2006/QĐ-BTC mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm sửa đổi 80/2005/QĐ-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu57/2006/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýTrương Chí Trung
       Ngày ban hành19/10/2006
       Ngày hiệu lực12/11/2006
       Ngày công báo28/10/2006
       Số công báoTừ số 57 đến số 58
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/12/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 57/2006/QĐ-BTC mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm sửa đổi 80/2005/QĐ-BTC

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2006/QĐ-BTC mức thu phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm sửa đổi 80/2005/QĐ-BTC