Quyết định 57/2006/QĐ-UBND

Quyết định 57/2006/QĐ-UBND về phân cấp xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2006/QĐ-UBND phân cấp xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 57/2006/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 28 tháng 06 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP XỬ LÝ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;
Căn cứ Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm;
Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
Xét đề nghị của Liên ngành Sở Tài chính, Chi cục Kiểm lâm tại Tờ trình số 54/TTr.STC-CCKL ngày 15/5/2006 về việc phân cấp xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao UBND các huyện, thành phố xử lý bán đấu giá sung quỹ Nhà nước theo quy định hiện hành tang vật, phương tiện tịch thu có giá trị dưới 10 triệu đồng/01 vụ vi phạm hành chính, thuộc lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do các cơ quan chức năng thuộc cấp huyện, thành phố bắt giữ, tịch thu trên địa bàn huyện, thành phố, bao gồm:

+ Gỗ các loại từ nhóm 4 đến nhóm 8, và các loại thực vật thông thường khác.

+ Động vật và các sản phẩm động vật hoang dã thông thường (không thuộc danh mục động vật hoang dã quý hiếm).

+ Phương tiện (trừ phương tiện là ô tô), dụng cụ được sử dụng để vi phạm hành chính.

Tang vật, phương tiện tịch thu có giá trị 10.000.000 đồng trở lên chuyển Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Điều 2. Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán tang vật, phương tiện tịch thu theo phân cấp xử lý được nộp vào tài khoản tạm giữ của Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố mở tại Kho bạc Nhà nước cùng cấp và do Phòng Tài chính – Kế hoạch quản lý.

Số tiền thu được từ việc bán tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản sau khi đã trừ đi các chi phí theo quy định phục vụ quá trình bắt giữ, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu do phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định, chi trả theo quy định tại Thông tư số 72/2004/TT-BTC ngày 15/72/004, Thông tư số 04/2006/TT-BTC ngày 18/01/2006 của Bộ Tài chính và các quy định của UBND tỉnh, được nộp vào ngân sách huyện, thành phố để quản lý, sử dụng theo quy định.

Điều 3. Giao Sở Tài chính và Chi cục Kiểm lâm tỉnh phối hợp hướng dẫn thực hiện quyết định này.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc các sở: Tài chính, Tư pháp; Chi Cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

 

 

Nơi nhận:
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH, các Ban HĐND tỉnh;
- Như điều 4;
- Lưu: VT, TH, NLN, TM.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Vạn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2006
Ngày hiệu lực08/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2006/QĐ-UBND phân cấp xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 57/2006/QĐ-UBND phân cấp xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu57/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành28/06/2006
        Ngày hiệu lực08/07/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 57/2006/QĐ-UBND phân cấp xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2006/QĐ-UBND phân cấp xử lý tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước

         • 28/06/2006

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/07/2006

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực