Quyết định 57/2006/QĐ-UBND

Quyết định 57/2006/QĐ-UBND quy định về giá đất tại các Cụm công nghiệp thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2006/QĐ-UBND quy định giá đất tại các Cụm công nghiệp thuộc Hoài Nhơn Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2006/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT TẠI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP THUỘC HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ và Thông tư số 188/2004/NĐ-CP">114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 879/STC-VG ngày 10/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá đất tại các cụm công nghiệp thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để làm cơ sở cho việc xác định thu tiền cho thuê đất và các nghĩa vụ có liên quan đến việc sử dụng đất, cụ thể như sau:

1. Giá đất tại cụm công nghiệp Thiết Đính thuộc thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là 50.000 đồng/m2;

2. Giá đất tại Khu chế biến thủy sản tập trung xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định là 40.000 đồng/m2.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thiện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2006/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 57/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/06/2006
Ngày hiệu lực 18/06/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2006/QĐ-UBND quy định giá đất tại các Cụm công nghiệp thuộc Hoài Nhơn Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 57/2006/QĐ-UBND quy định giá đất tại các Cụm công nghiệp thuộc Hoài Nhơn Bình Định
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 57/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Định
Người ký Nguyễn Văn Thiện
Ngày ban hành 08/06/2006
Ngày hiệu lực 18/06/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 10 tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 57/2006/QĐ-UBND quy định giá đất tại các Cụm công nghiệp thuộc Hoài Nhơn Bình Định

Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2006/QĐ-UBND quy định giá đất tại các Cụm công nghiệp thuộc Hoài Nhơn Bình Định

  • 08/06/2006

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/06/2006

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực