Quyết định 57/2008/QĐ-UBND

Quyết định 57/2008/QĐ-UBND sửa đổi quy định chế độ, chính sách cho lực lượng Bảo vệ dân phố kèm theo quyết định 23/2008/QĐ-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2008/QĐ-UBND sửa đổi chế độ lực lượng Bảo vệ dân phố Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 57/2008/QĐ-UBND

Phan Thiết, ngày 16 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2008/QĐ-UBND NGÀY 25/02/2008 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH CHO LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Liên Bộ: Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Thực hiện Công văn số 457/HĐND-CTHĐ ngày 02/7/2008 của Hội đồng nhân dân về việc sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách đối với lực lượng Bảo vệ dân phố;

Theo đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Nội vụ tại Tờ trình số 602/TTr-LS-TC-NV ngày 28/5/2008 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh quy định chế độ, chính sách cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận như sau:

"1. Bảo vệ dân phố được hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh. Trường hợp Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì phụ cấp sẽ được hưởng theo chức danh cao nhất.

- Cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách ở phường, thị trấn được bố trí kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban hoặc Phó trưởng bảo vệ dân phố thì được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp theo chức danh kiêm nhiệm;

- Cán bộ không chuyên trách ở thôn, khu phố thuộc phường, thị trấn khi được bố trí kiêm nhiệm chức danh Tổ trưởng hoặc Tổ phó Tổ bảo vệ dân phố thì được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp theo chức danh kiêm nhiệm.

Không bố trí cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách ở phường, thị trấn kiêm nhiệm các chức danh thuộc Tổ bảo vệ dân phố nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của Tổ bảo vệ dân phố ở địa phương".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/2008
Ngày hiệu lực26/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2008/QĐ-UBND sửa đổi chế độ lực lượng Bảo vệ dân phố Bình Thuận


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 57/2008/QĐ-UBND sửa đổi chế độ lực lượng Bảo vệ dân phố Bình Thuận
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu57/2008/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
       Người kýHuỳnh Tấn Thành
       Ngày ban hành16/07/2008
       Ngày hiệu lực26/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 57/2008/QĐ-UBND sửa đổi chế độ lực lượng Bảo vệ dân phố Bình Thuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2008/QĐ-UBND sửa đổi chế độ lực lượng Bảo vệ dân phố Bình Thuận

           • 16/07/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/07/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực