Quyết định 57/2010/QĐ-UBND

Quyết định 57/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 57/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 57/2010/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 8 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 2055/STP-KTrVB ngày 24 tháng 6 năm 2010 về rà soát, cập nhật hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật quý I năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 08 văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành do không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Trí

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố)

1. Chỉ thị số 26/CT-UB-KT ngày 08 tháng 6 năm 1995 về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi và thu tiền thủy lợi phí;

2. Chỉ thị số 33/CT-UB-NCVX ngày 14 tháng 10 năm 1996 về việc quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

3. Công văn số 4636/UB-NC ngày 25 tháng 12 năm 2002 về việc tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố;

4. Quyết định số 51/2004/QĐ-UB ngày 08 tháng 3 năm 2004 về thành lập  Trung tâm dịch vụ thẩm định giá và bán đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tài chính;

5. Quyết định số 93/2004/QĐ-UB ngày 12 tháng 4 năm 2004 về ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế quận - huyện trực thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện;.

6. Quyết định số 227/2004/QĐ-UB ngày 05 tháng 10 năm 2004 về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo Quản lý và Phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

7. Chỉ thị số 30/2005/CT-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2005 về triển khai thực hiện Pháp lệnh số 19/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về Dân quân tự vệ.

8. Chỉ thị số 29/2006/CT-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2006 về tăng cường các biện pháp cấp bách, phòng, chống rầy nâu, bệnh vàng lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 57/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu57/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/08/2010
Ngày hiệu lực27/08/2010
Ngày công báo01/09/2010
Số công báoSố 73
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 57/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 57/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 57/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 57/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản

          • 17/08/2010

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/09/2010

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 27/08/2010

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực