Quyết định 5713/QĐ-UBND

Quyết định 5713/QĐ-UBND năm 2010 về kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5713/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5713/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-TTg ngày 26/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện;
Căn cứ Thông tư 182/2009/TT-BTC ngày 14/9/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn nội dung và mức chi cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện;
Xét đề nghị của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 134/TTr-CTĐ ngày 03/11/2010,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội gồm các thành viên sau:

* Trưởng ban:

1. Bà Ngô Thị Thanh Hằng – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội;

* Phó Trưởng Ban thường trực:

2. Ông Ngô Tiến Dụng – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội;

* Phó Trưởng ban:

3. Ông Nguyễn Khắc Hiền – Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội

4. Ông Nguyễn Hồng Dân – Phó Bí thư đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nội;

* Ủy viên Thường trực:

5. Ông Trương Hán Phu – Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố;

* Các Ủy viên:

6. Bà Đặng Huyền Thái – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành Phố;

7. Bà Trần Thị Phương Hoa – Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố;

8. Ông Nguyễn Hữu Hiếu – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;

9. Ông Bạch Quốc Ninh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội;

10. Ông Nguyễn Xuân Hà – Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô;

11. Ông Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên Hiệp Thanh niên Thành phố;

12. Ông Vũ Tuấn Dũng – Phó Bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học – Cao đẳng thành phố Hà Nội;

13. Ông Phạm Tuấn Dương – Phó Viện trưởng viện Huyết học Truyền máu Trung ương;

14. Ông Kiều Hùng – Trưởng Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động Thành phố;

15. Ông Đỗ Đình Hồng - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội;

16. Bà Nguyễn Thị Hương – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy;

17. Bà Trần Mai Hồng – Phó phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài Chính Hà Nội;

18. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung – Trưởng ban Văn hoá xã hội Đài phát thanh Truyền hình Hà Nội;

19. Ông Nguyễn Xuân Quý – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố.

Điều 2. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động ban hành tại Quyết định số 4752/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 của UBND Thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế quyết định 3462/QĐ-UBND ngày 13/07/2009 của UBND thành phố Hà Nội;

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- BCĐ Quốc gia VĐHMTN;
- TT thành ủy, TT HDND TP;
- Chủ tịch UBND TP;
- Như điều 3;
- VP UBND TP; PVP Đỗ Đình Hồng, LĐCSXHth, VH-KG, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phí Thái Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5713/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5713/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2010
Ngày hiệu lực16/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5713/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5713/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5713/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5713/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýPhí Thái Bình
       Ngày ban hành16/11/2010
       Ngày hiệu lực16/11/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5713/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5713/QĐ-UBND kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện

           • 16/11/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/11/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực