Quyết định 572/QĐ-UB

Quyết định 572/QĐ-UB năm 1977 thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 572/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc UBND Quận Phú Nhuận đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 572/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc UBND Quận Phú Nhuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 572/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 10 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CẢI TẠO CÔNG THƯƠNG NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Xét yêu cầu tổ chức để đáp ứng nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực kinh tế, đời sống của Thành phố ;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền Thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận.

Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Phú Nhuận là một Ban chuyên môn của Quận ủy và Ủy ban nhân dân Quận, chịu sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Quận ủy và của Ủy ban nhân dân Quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố.

Điều 2.- Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Phú Nhuậncó chức năng nhiệm vụ :

- Giúp cho cấp ủy và Ủy ban nhân dân Quận, tổ chức chỉ đạo việc phối hợp với Ban Cải tạo các Sở, Ban, Ngành, Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố thực hiện cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh và xây dựng hệ thống kinh tế công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trong địa bàn Quận.

- Nghiên cứu xây dựng kế hoạch và giúp cấp ủy, Ủy ban nhân dân Quận tổ chức, chỉ đạo thực hiện việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với thành phần tiểu thương, tiểu chủ các ngành thương nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải, thủy sản, y tế, văn hóa, nghệ thuật, v.v… trong Quận.

Điều 3.- Thành phần lãnh đạo của Ban Cải tạo công thương nghiệp gồm các đồng chí sau đây :

1) Đồng chí HUỲNH THƯƠNG, Phó Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức QU làm Trưởng Ban.

2) Đồng chí TỪ THẾ CHẤN, Thường vụ Quận ủy, Phó CT Quận làm Phó Ban.

3) Đồng chí NGUYỄN ĐỨC THU, Thường vụ Quận ủy, Phó CT Quận làm Phó Ban.

4) Đồng chí TRẦN THỊ KIM ANH, Phó Ban.

5) Đồng chí NGUYỄN THÀNH ƠN, Ủy viên Thường trực.

6) Đồng chí BÙI VĂN HẬU, Ủy viên Thường trực.

7) Đồng chí NGUYỄN THUẬN NÔNG, cán bộ Công đoàn Quận - Ủy viên Thường trực.

8) Đồng chí NGUYỄN VĂN VỸ, Ủy viên.

9) Đồng chí NGUYỄN VĂN DÙNG, Ủy viên.

10) Đồng chí TRẦN HÒA NHÂN, Ủy viên.

11) Đồng chí TRẦN VĂN KHÁNH, Ủy viên.

12) Đồng chí PHAN LỆ HẠNH, Ủy viên.

13) Đồng chí HUỲNH VĂN NHỊ, cán bộ Ban Tổ chức Quận, Ủy viên.

14) Đồng chí MAI THẾ VỴ, phụ trách Phòng Tổ chức CQ, Ủy viên.

15) Đồng chí ĐỖ VĂN NGÔ, QUV dự khuyết, CT Mặt trận TQ Quận, Ủy viên.

16) Đồng chí LỮ UY QUYỀN, QUV, Phó Ban Tuyên huấn QU, Ủy viên.

17) Đồng chí TRẦN QUỐC LONG, Thường vụ QU, Phó CA Quận, Ủy viên.

18) Đồng chí HUỲNH TẤN THANH, QUV, Trưởng P. Công nghiệp Quận, Ủy viên.

19) Đồng chí VÕ THANH HÙNG, QUV, Trưởng P. Kế hoạch Quận, Ủy viên.

20) Đồng chí NGUYỄN THỊ BẢY, QUV, Trưởng P. Thương nghiệp, Ủy viên.

21) Đồng chí NGUYỄN THỊ DIỆP, BCH Quận hội PN, Ủy viên.

22) Đồng chí NGUYỄN KIM TUYẾT, QUV, Bí thư Quận đoàn, Ủy viên.

23) Đồng chí PHẠM CÔNG LUẬN, Cán bộ P. Nhà đất Quận, Ủy viên.

24) Đồng chí NHỮ ĐÌNH QUANG, QUV, Trưởng P. Y tế Quận, Ủy viên.

25) Đồng chí NGUYỄN CHÍ TRUNG, QUV, đại diện Quận đội, Ủy viên.

26) Đồng chí NGUYỄN VĂN BÌNH, Trưởng P. Thông tin văn hóa Quận, Ủy viên.

Điều 4.- Biên chế của Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Phú Nhuận là 20 (hai mươi)người (không kể các cán bộ kiêm nhiệm của các tổ chức khác cử sang tham gia).

Kinh phí hoạt động của Ban Cải tạo công thương nghiệp Quận Phú Nhuận nằm trong kinh phí chung của Quận và Ban Cải tạo Quận được phép sử dụng con dấu riêng để giao dịch trong công tác.

Điều 5.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư bản tư doanh Thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận Phú Nhuận và Ban Cải tạo Quận Phú Nhuận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5
- BTC Thành ủy
- Ủy Ban Kế hoạch
- Sở Tài chánh
- Sở Công an
- BTC Chánh quyền (4 bản)
- Lưu VF Ủy Ban.  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 572/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu572/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/10/1977
Ngày hiệu lực08/10/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 572/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 572/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc UBND Quận Phú Nhuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 572/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc UBND Quận Phú Nhuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu572/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Đình Nhơn
        Ngày ban hành08/10/1977
        Ngày hiệu lực08/10/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 572/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc UBND Quận Phú Nhuận

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 572/QĐ-UB thành lập Ban Cải tạo công thương nghiệp thuộc UBND Quận Phú Nhuận