Quyết định 5732/QĐ-BYT

Quyết định 5732/QĐ-BYT năm 2017 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch- Lồng ngực do Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5732/QĐ-BYT 2017 kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5732/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TIM MẠCH- LỒNG NGỰC

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét Biên bản họp của Hội đồng nghiệm thu Hướng dẫn Quy trình kthuật Ngoại khoa của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch- Lồng ngực”, gồm 45 quy trình kỹ thuật.

Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch- Lồng ngực” ban hành kèm theo Quyết định này được áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch- Lồng ngực phù hợp đthực hiện tại đơn vị.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưng Cục Qun lý Khám, chữa bệnh, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng và Vụ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Y tế, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thtrưởng Y tế các Bộ, Ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (
để b/c);
- Các Thứ trư
ng BYT;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để phối hợp);
- Cổng thông tin điện tử BYT;
- Website Cục KCB;
- Lưu VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến

 

DANH SÁCH

45 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KỸ THUẬT NGOẠI KHOA CHUYÊN KHOA PHẪU THUẬT TIM MẠCH- LỒNG NGỰC
(Ban hành kèm theo Quyết định số
5732/QĐ-BYT ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

TT

TÊN QUY TRÌNH KỸ THUẬT

1.

Phẫu thuật điều trị vết thương ngực - bụng qua đường ngực

2.

Phẫu thuật điều trị vết thương ngực - bụng qua đường bụng

3.

Phẫu thuật điều trị vết thương mạch đốt sống

4.

Phẫu thuật thắt các mạch máu lớn ngoại vi

5.

Phẫu thuật điều trị chn thương - vết thương mạch máu ngoại vi ở trẻ em

6.

Phẫu thuật Hybrid trong cấp cứu mạch máu (phẫu thuật mạch + can thiệp mạch)

7.

Phẫu thuật điều trị bệnh còn ống động mạch trẻ lớn và người lớn

8.

Phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi trong bệnh tim bm sinh có tăng áp lực động mạch phổi nặng

9.

Phẫu thuật ni tt tĩnh mạch chủ - động mạch phi điều trị bệnh tim bẩm sinh phc tạp

10.

Phẫu thuật Fontan

11.

Phu thuật sửa toàn bộ bệnh tĩnh mạch phi đlạc chỗ bán phn

12.

Phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tĩnh mạch phổi đổ lạc chhoàn toàn

13.

Phẫu thuật đóng rò động mạch vành vào các buồng tim

14.

Phẫu thuật sửa toàn bộ ≥ 2 bệnh tim bẩm sinh phối hợp

15.

Phẫu thuật điều trị rò động-tĩnh mạch phổi

16.

Phẫu thuật điều trị teo, dị dạng quai động mạch ch

17.

Phẫu thuật điều trị hẹp eo động mạch chủ ở trẻ lớn và người lớn

18.

Phu thuật lại sửa toàn bộ các bệnh tim bẩm sinh

19.

Phẫu thuật mở hẹp van động mạch phổi bng ngừng tuần hoàn tạm thời

20.

Phẫu thuật Hybrid điều trị bệnh tim bẩm sinh (phẫu thuật tim + can thiệp tim mạch)

21.

Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ - động mạch vành kết hợp can thiệp khác trên tim (thay van, cắt khối phồng thất trái...)

22.

Phẫu thuật cắt u cơ tim

23.

Phẫu thuật dẫn lưu dịch khoang màng tim

24.

Kthuật đặt bóng đối xung động mạch chủ

25.

Phẫu thuật bắc cầu điều trị thiếu máu mạn tính chi

26.

Phẫu thuật điều trị tc động mạch chi cấp tính do huyết khối, mảnh sùi, dị vật

27.

Phẫu thuật điều trị tc động mạch chi bán cấp tính

28.

Phẫu thuật bắc cầu động mạch chủ bụng - động mạch tạng

29.

Phẫu thuật điều trị phồng và giả phồng động mạch tạng

30.

Phẫu thuật bắc cầu động mạch nách - động mạch đùi

31.

Phẫu thuật điều trị bệnh suy - giãn tĩnh mạch nông chi dưới

32.

Phẫu thuật cắt đường thông động - tĩnh mạch chạy thận nhân tạo do biến chứng hoc sau ghép thận

33.

Phẫu thuật điều trị phồng, giả phồng động mạch chi

34.

Phẫu thuật điều trị giphồng động mạch do tiêm chích ma túy

35

Phẫu thuật cắt u máu nhỏ (đường kính < 10 cm)

36.

Phẫu thuật bắc cầu tĩnh mạch cửa và tĩnh mạch chủ dưới điều trị tăng áp lực tĩnh mạch cửa

37.

Phẫu thuật lại trong các bệnh lý mạch máu ngoại vi

38.

Phẫu thuật ct u trung thất lớn kèm bắc cu phục hồi lưu thông hệ tĩnh mạch ch trên

39.

Phẫu thuật ct u nang phế quản

40.

Phẫu thuật cắt u thành ngực

41.

Phẫu thuật điều trị lồi xương ức (ức gà)

42.

Phẫu thuật mở ngực nhỏ tạo dính màng phổi

43.

Phẫu thuật điều trị nhiễm trùng vết mổ ngực

44.

Phẫu thuật tạo hình xương ức (phẫu thuật Nuss kết hợp nội soi điều trị ngực lõm bm sinh)

45.

Phẫu thuật tạo hình xương ức (phẫu thuật tạo hình xương ức điều trị khuyết xương bẩm sinh)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5732/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5732/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5732/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 5732/QĐ-BYT 2017 kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5732/QĐ-BYT 2017 kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5732/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Viết Tiến
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5732/QĐ-BYT 2017 kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5732/QĐ-BYT 2017 kỹ thuật Ngoại khoa chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch Lồng ngực

            • 21/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực