Quyết định 5745/QĐ-STC

Quyết định 5745/QĐ-STC năm 2014 về bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản như: tàu thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao do Sở Tài chính thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5745/QĐ-STC năm 2014 giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản Hà Nội


UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5745/QĐ-STC

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ MỘT SỐ LOẠI TÀI SẢN NHƯ: TÀU THUYỀN, Ô TÔ, XE MÁY, SÚNG SĂN, SÚNG THỂ THAO

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Căn cứ pháp lệnh Phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP Ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 14/6/2010 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội ký Quyết định ban hành Bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại tài sản như: tàu, thuyền, ô tô, xe máy, súng săn, súng thể thao áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

Căn cứ Văn bản 5787/UBND-KT ngày 13/8/2013 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ một số tài sản;

Căn cứ biên bản liên ngành gồm Sở Tài chính và Cục thuế Hà Nội ngày 30/9/2014 về việc thống nhất mức giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại ô tô, xe máy áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội trên cơ sở thông báo giá của các tổ chức sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu ô tô, xe máy, giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp, giá thị trường hoặc giá của tài sản cùng loại tương tự trên thị trường Thành phố Hà Nội ở thời điểm hiện tại;

Xét đề nghị của Ban giá - Sở Tài chính ngày 30/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ các loại ô tô cụ thể như sau:

TT

Loại tài sn

Năm SX

Giá xe mới 100% (Triệu VNĐ)

I/ Xác định giá căn cứ văn bản thông báo giá của các cơ sở sản xuất, nhập khẩu:

 

1. Xe nhập khẩu từ nước ngoài

 

 

 

NHÃN HIỆU PORSCHE

 

 

1

Porsche Boxster, 2.706 cm3; 2 chỗ

2014

3.012

2

Porsche Boxster S; 3.436 cm3; 2 chỗ

2014

3.790

3

Porsche Cayman; 2.706 cm3; 2 chỗ

2014

3.090

4

Porsche Cayman S; 3.436 cm3; 2 chỗ

2014

3.947

5

Porsche 911 Carrera; 3.436 cm3; 4 chỗ

2014

5.525

6

Porsche 911 Carrera S; 3.800 cm3; 4 chỗ

2014

6.380

7

Porsche 911 Carrera Cabriolet; 3.436 cm3; 4 ch

2014

6.267

8

Porsche 911 Carrera S Cabriolet; 3.800 cm3; 4 chỗ

2014

7.129

9

Porsche Cayenne, 3.598 cm3; 5 chỗ

2013; 2014

3.124

10

Porsche Cayenne GTS, 4.806 cm3; 5 ch

2014

4.908

11

Porsche Cayenne S, 3.604 cm3; 5 chỗ

2014

4.292

12

Porsche Cayenne Turbo, 4.806 cm3; 5 chỗ

2014

6.703

13

Porsche Panamera, 3.605 cm3; 4 chỗ

2014

4.426

14

Porsche Panamera 4; 3.605 cm3; 4 chỗ

2014

4.509

15

Porsche Panamera S; 2.997 cm3; 4 chỗ

2014

5.952

16

Porsche Panamera 4S; 2.997 cm3; 4 ch

2014

6.252

17

Porsche Panamera GTS; 4.806 cm3; 4 chỗ

2014

7.024

18

Porsche Macan; 1.984 cm3; 5 chỗ

2014

2.687

19

Porsche Macan S; 2.997 cm3; 5 chỗ

2014

3.197

20

Porsche Macan Turbo; 3.604 cm3; 5 chỗ

2014

4.390

 

NHÃN HIỆU BMW

 

 

1

BMW M4 Coupe; 2979 cm3; 04 ch

2014

3.598

2

BMW X4 xDrive28i Xline; 1997 cm3; 05 chỗ

2014

2.491

3

BMW X3 xDrive20i; 1997 cm3; 05 chỗ

2014

1.933

4

BMW X3 xDrive20i Xline; 1997 cm3; 05 ch

2014

2.030

5

BMW X3 xDrive20d; 1995 cm3; 05 chỗ

2014

1.886

6

BMW X3 xDrive20d Xline; 1995 cm3; 05 chỗ

2014

1.983

7

BMW X3 xDrive28i Xline; 1997 cm3; 05 chỗ

2014

2.141

8

BMW X5 xDrive30D; 2993 cm3; 07 chỗ

2014

3.239

 

NHÃN HIỆU MINI

 

 

1

MINI COOPER ROADSTER; 1598 cm3; 02 chỗ

2014

1.456

 

NHÃN HIỆU LUXGEN

 

 

1

LUXGEN U7 TURBO SPORT; 2198 cc; 07 chỗ

2014

570

 

2. Xe sản xuất, lắp ráp trong nước

 

 

 

NHÃN HIỆU MITSUBISHI

 

 

1

MITSUBISHI PAJERO SPORT KH6WGYPYLVT5; 2998 cc; 07 ch

2014

1.000

2

MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4WGNMZLVT5; 2477 cc; 07 chỗ

2014

830

3

MITSUBISHI PAJERO SPORT KH4WGNMZL VT3; 2477 cc; 07 chỗ

2013, 2014

871

4

MITSUBISHI PAJERO SPORT KG4WGRMZL VT3; 2477 cc; 07 chỗ

2013, 2014

861

5

MITSUBISHI PAJERO SPORT KG6WGYPYL VT3; 2998 cc; 07 chỗ

2013, 2014

925

 

NHÃN HIỆU TOYOTA

 

 

1

TOYOTA Corolla 2.0CVT ZRE173L-GEXVKH; 5 chỗ ngồi, dung tích 1.987 cm3

2014

944

2

TOYOTA Corolla 1.8CVT ZRE172L- GEXGKH; 5 chỗ ngồi, dung tích 1.798 cm3

2014

807

3

TOYOTA Corolla 1.8MT ZRE172L- GEFGKH; 5 chỗ ngồi, dung tích 1.798 cm3

2014

757

II/ Xác định giá ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp, giá thị trường hoặc giá của tài sản cùng loại tương tự:

 

1. Xe nhập khẩu từ nước ngoài

 

 

 

NHÃN HIỆU KIA

 

 

1

KIA K3; 1591 cm3; 05 chỗ

2013

710

 

NHÃN HIỆU MERCEDES

 

 

1

MERCEDES-BENZ E270CDI; 2685 cc; 05 ch

2004

1.150

 

NHÃN HIỆU TOYOTA

 

 

1

TOYOTA HIGHLANDER PLUS; 2672 cc; 07 chỗ

2012

1.513

Điều 2. Bổ sung giá tính lệ phí trước bạ các loại xe máy cụ thể như sau:

TT

Loại tài sản

Năm SX

Giá xe mới  100% (Triệu VNĐ)

 

1. Xe nhập khẩu từ nước ngoài

 

 

1

HARLEY DAVIDSON 1200 CUSTOM LIMITED A (XLI200 CA); 1200 cm3;

 

538

2

BMW RI 200 GS ADVENTURE; 1170 cm3

 

652

3

YAMAHA YZF-RIYC; 998 cc

 

484

4

PIAGGIO LYBERTY 125 3V ie

 

69

5

HONDA SHADOW SPIRIT (VT750C2); 745 cc

 

368

6

HONDA SHADOW PHANTOM (VT750C2B); 745 cc

 

312

7

HONDA CB1100 (CB1100 SA); 1140 cc

 

390

 

2. Xe sản xuất, lắp ráp trong nước

 

 

1

SYM ELEGANT 50- SEI; 50 cc

 

13,3

2

SYM ANGELA 50- VCI; 50 cc

 

15,1

3

DAELIMIKD 50; 49,5 cm3

 

9,2

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký đối với việc tính, thu lệ phí trước bạ và được áp dụng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Các mức giá xe đã ban hành trái với mức giá quy định tại Quyết định này hết hiệu lực thi hành.

Điều 4. Ban giá, các phòng Thanh tra thuế, các phòng Kiểm tra thuế thuộc văn phòng Cục thuế, các Chi cục thuế quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Tổng Cục thuế;
- UBND Thành phố Hà Nội;
- Cục thuế Hà Nội (để p/hợp);
- Như điều 4 (để thực hiện);

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Thị Loan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5745/QĐ-STC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5745/QĐ-STC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2014
Ngày hiệu lực30/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5745/QĐ-STC

Lược đồ Quyết định 5745/QĐ-STC năm 2014 giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5745/QĐ-STC năm 2014 giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5745/QĐ-STC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Thị Loan
        Ngày ban hành30/09/2014
        Ngày hiệu lực30/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5745/QĐ-STC năm 2014 giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5745/QĐ-STC năm 2014 giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ tài sản Hà Nội

            • 30/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực