Quyết định 575/QĐ-UB

Quyết định 575/QĐ-UB năm 1977 ban hành Bản quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các Sở, Ban, Ngành của thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 575/QĐ-UB phân công quản lý giữa các Sở, Ban, Ngành thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện đã được thay thế bởi Quyết định 5986/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực lĩnh vực tổ chức bộ máy do UBND thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 11/11/1998.

Nội dung toàn văn Quyết định 575/QĐ-UB phân công quản lý giữa các Sở, Ban, Ngành thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 575/QĐ-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH “BẢN QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ PHÂN CÔNG QUẢN LÝ GIỮA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CỦA THÀNH PHỐ VÀ CẤP QUẢN LÝ GIỮA CẤP THÀNH PHỐ VÀ CẤP QUẬN, HUYỆN”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban hành chính các cấp ngày 27 tháng 10 năm 1962 ;
- Căn cứ vào bản Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp tỉnh trong lĩnh vực quản lý kinh tế, ban hành kèm theo Nghị định số 24-CP, ngày 02/02/1976 của Hội đồng Chính phủ ;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ nhất, đã đề ra phương hướng phân công, phân cấp quản lý ở Thành phố ;
- Để ổn định dần từng bước việc phân công và phân cấp quản lý các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội song song với việc triển khai công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa và cải tiến, xây dựng ổn định dần tổ chức và quản lý kinh tế của Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo quyết định này, “Bản quy định tạm thời về phân công quản lý giữa các Sở, Ban, Ngành của Thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp Thành phố và cấp Quận, Huyện.

Điều 2.- Các Sở, Ban, Ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, trong phạm vi trách nhiệm của mình, phải quán triệt và cụ thể hóa những quy định này trong Bản quy định về tổ chức và hoạt động của cơ quan mình và trong việc phân cấp quản lý cụ thể cho các Phòng chuyên môn thuộc ngành mình ở Quận, Huyện.

Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện phải quán triệt và cụ thể hóa những điều quy định này trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các Phòng chuyên môn trực thuộc Ủy ban và trong công tác thực tiễn.

Ban Tổ chức chánh quyền giúp Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức thực hiện, kiểm tra đôn đốc các ngành các cấp nghiêm chỉnh thực hiện Bản Quy định tạm thời này và kịp thời sơ kết tổng kết báo cáo Ủy ban nhân dân bổ sung cho hoàn chỉnh.

Điều 3.- Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác Quận, Huyện có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
-Như điều 3
-Văn phòng Thủ tướng
-Bộ phận BTC TƯ tại TP
-Các đ/c Ban TV. Thành ủy
-Các đ/c TT. UBND Thành phố
-Các Sở, Ban, Ngành Thành phố
-Ban Tổ chức Chính phủ (Hà Nội)
-VP. Thành ủy và các Ban của TU
-Mặt trận và các Đoàn thể q/c TP
-UBND các Quận, Huyện
-Lưu VF. UB và BTC Chính quyền  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Q. CHỦ TỊCH
Mai Chí Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 575/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu575/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/1977
Ngày hiệu lực11/10/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 575/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 575/QĐ-UB phân công quản lý giữa các Sở, Ban, Ngành thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 575/QĐ-UB phân công quản lý giữa các Sở, Ban, Ngành thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu575/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Chí Thọ
        Ngày ban hành11/10/1977
        Ngày hiệu lực11/10/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/1998
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 575/QĐ-UB phân công quản lý giữa các Sở, Ban, Ngành thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 575/QĐ-UB phân công quản lý giữa các Sở, Ban, Ngành thành phố và phân cấp quản lý giữa cấp thành phố và cấp quận, huyện