Quyết định 5760/QĐ-UBND

Quyết định 5760/QĐ-UBND năm 2015 về thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX thành phố Hà Nội, năm học 2015-2016

Nội dung toàn văn Quyết định 5760/QĐ-UBND 2015 Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5760/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG LẦN THỨ IX THÀNH PHỐ HÀ NỘI, NĂM HỌC 2015-2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2336/QĐ-BGD&ĐT ngày 6/7/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc ln thứ IX -2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số: 9821/SGD&ĐT-HSSV ngày 15/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX Thành phố Hà Nội năm học 2015-2016, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Trưởng Ban:

Đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

2. Phó Trưởng Ban Thường trực:

Đồng chí Nguyễn Hữu Độ - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Các Phó Trưởng ban:

- Đồng chí Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao;

- Đồng chí Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Phạm Quý Tiên - Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Đồng chí Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc Công an Thành phố;

- Đồng chí Lưu Thị Liên - Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Đồng chí Phạm Văn Chiến - Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố.

4. Ủy viên:

- Đồng chí Phạm Ngọc Tuấn - Trưởng phòng Công tác HSSV, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Ủy viên Thường trực;

- Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - Trưởng phòng Văn hóa Xã hội, Văn phòng UBND Thành phố;

- Đồng chí Hoàng Hữu Trung - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Hoàng Cơ Chính - Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Nguyễn Văn Quý - Phó Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Phạm Hữu Hoan - Trưởng Phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Kiều Văn Minh - Trưởng phòng Giáo dục Thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Nguyễn Viết Cẩn - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Đinh Văn Luyến - Trưởng phòng Thể thao quần chúng, Sở Văn hóa và Thể thao;

- Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Phó Chánh Văn phòng Công an Thành phố;

- Đồng chí Thẩm Ngọc Trung - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế.

5. Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo gồm:

- Đồng chí Kiều Cao Trinh - Phó trưởng phòng Công tác HSSV, Sở Giáo dục và Đào tạo - Tổ trưởng;

- Đồng chí Nguyễn Tiến Chiến - Phó Trường phòng Văn hóa Xã hội, Văn phòng UBND Thành phố;

- Đồng chí Lê Hồng Chung - Phó Chánh Văn Phòng Sở GD&ĐT;

- Đồng chí Nguyễn Thượng Lâm - Chuyên viên phòng Công tác HSSV, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Chuyên viên phòng Công tác HSSV, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Đồng chí Nguyễn Hữu Bính - Chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX thành phố Hà Nội năm học 2015-2016:

- Xây dựng Điều lệ, kế hoạch, dự toán kinh phí chi tiết và chỉ đạo tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX Thành phố năm học 2015-2016; chuẩn bị lực lượng tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực II năm 2016 tại tỉnh Nam Định và Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX - 2016 tại tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa.

- Ủy nhiệm cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng Thành phố quyết định cử các thành viên (sau khi thống nhất với các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan) tham gia Ban tổ chức giúp Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX Thành phố năm học 2015 - 2016, tham gia Hội khỏe Phù Đổng khu vực II và toàn quốc lần thứ IX năm 2016.

Điều 3. Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX Thành phố năm học 2015 - 2016 và Tổ thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, hưởng thù lao theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành đoàn thể có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ GĐ&ĐT; (để báo cáo)
- Ban Chỉ đạo HKPĐ toàn quốc;
- Các đ/c PCT UBND Thành phố;
- VPUB: Đ/c PCVP Ph.
V. Chiến;
Ph: VX, TH;
- Lưu VT, VXchien
.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5760/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5760/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2015
Ngày hiệu lực29/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5760/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5760/QĐ-UBND 2015 Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5760/QĐ-UBND 2015 Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX Hà Nội 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5760/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Thảo
        Ngày ban hành29/10/2015
        Ngày hiệu lực29/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5760/QĐ-UBND 2015 Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX Hà Nội 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5760/QĐ-UBND 2015 Ban chỉ đạo Hội khỏe Phù Đổng lần thứ IX Hà Nội 2016

            • 29/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực