Quyết định 577/QĐ-UBND

Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2011 bãi bỏ Quyết định 27/2010/QĐ-UBND "về việc vận dụng tiêu chí của Thông tư 03/2009/TT-BKH để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư” do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 577/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định 27/2010/QĐ-UBND vận dụng tiêu chí


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 577/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 03 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2010/QĐ-UBND NGÀY 31/8/2010 CỦA UBND TỈNH “VỀ VIỆC VẬN DỤNG CÁC TIÊU CHÍ CỦA THÔNG TƯ SỐ 03/2009/TT-BKH NGÀY 16/4/2009 CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐỂ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 31 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Thông báo số 57/TB-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thông báo nội dung cuộc họp UBND tỉnh Khánh Hòa bãi bỏ Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2010 quy định việc vận dụng các tiêu chí của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “Về việc vận dụng các tiêu chí của Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư”.

Việc lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có liên quan đến sử dụng đất thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ; (báo cáo)
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; (báo cáo)
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; (báo cáo)
- Vụ Pháp chế Bộ Công an; (báo cáo)
- TT: TƯ, HĐND, UBND tỉnh; (thay báo cáo)
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; (thay báo cáo)
- UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa; (thay báo cáo)
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Trung tâm Công báo tỉnh (2);
- Lưu: VT, các chuyên viên NCTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 577/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu577/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/03/2011
Ngày hiệu lực07/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 577/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 577/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định 27/2010/QĐ-UBND vận dụng tiêu chí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 577/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định 27/2010/QĐ-UBND vận dụng tiêu chí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu577/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành07/03/2011
       Ngày hiệu lực07/03/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 577/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định 27/2010/QĐ-UBND vận dụng tiêu chí

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 577/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định 27/2010/QĐ-UBND vận dụng tiêu chí

          • 07/03/2011

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 07/03/2011

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực