Quyết định 577/QĐ-UBND

Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2014 về đơn giá cây giống trồng rừng năm 2014 thuộc Chương trình dự án Bảo vệ và phát triển rừng các huyện và Vườn Quốc gia Xuân Sơn giai đoạn 2011 – 2015 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2014 đơn giá cây giống trồng rừng Phú Thọ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 577/QĐ-UBND

P Th, ngày 13 tháng 3m 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V DUYỆT ĐƠN GIÁ CÂY GIỐNG TRỒNG RỪNG NĂM 2014 THUỘC CHƯƠNG TRÌNH: DỰ ÁN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CÁC HUYỆN VÀ VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN GIAI ĐOẠN 2011- 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

Căn cứ Quyết định số 801/2005/QĐ-UB ngày 29/3/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 24/TTr-SNN- KL ngày 06/3/2014; của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 97/TTr-STC ngày 07/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Duyt đơn giá y ging trồng rng năm 2014 thuộc dự án Bo vệ phát triển rừng các huyn và Vườn Quốc gia Xuân Sơn giai đon 2011 2015 như sau:

STT

Loi cây

Đưng kính gc (cm)

Chiu cao (cm)

Tuổi (tháng)

ch cbầu cây (cm)

Đơn giá (đng/cây)

1

Keo tai tưng ht ngoi

0,2 - 0,3

20 35

3 4

8 x 12

1.148

2

Lát hoa

0,2 0,6

25 40

5 9

8 x 12

3.577

3

Trám trng

0,2 0,6

25 40

5 9

8 x 12

3.640

4

Re gừng

0,2 0,6

25 40

5 9

8 x 12

3.496

5

Lát xoan

0,2 0,6

25 40

5 9

8 x 12

3.200

6

Lim xanh

0,2 0,6

25 40

5 9

8 x 12

3.560

7

Lim xt

0,2 0,6

25 40

5 9

8 x 12

3.727

8

M

0,2 0,6

25 40

5 9

8 x 12

2.940

9

Sơn ta

0,2 0,6

25 40

5 9

8 x 12

2.150

10

C Shan

0,2 0,6

25 40

20 – 24

18 x 20

3.000

11

Giổi

0,2 0,6

25 40

20 – 24

18 x 20

3.000

12

Bạch đàn mô

0,2 0,3

20 35

3 4

8 x 12

1.370

13

Su

1,2 – 2

120 150

12 – 15

20 x 25

25.000

14

Quế

0,2 0,6

25 40

5 9

8 x 12

2.940

(Mức giá nêu trên là giá tối đa đã có thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển đến giao tại lô trồng rừng các đơn vị thuộc dự án và bảo hành theo quy định).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Hạ Hòa, Đoan Hùng, Thanh Ba, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Cẩm Khê; Vườn Quốc gia Xuân Sơn; các ngành và đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điu 2;
- CT, PCT . Thy);
- PCVPTH;
- Lưu: VT, TH2, KT5.
(30b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Công Thủy

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 577/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu577/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực13/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 577/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2014 đơn giá cây giống trồng rừng Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2014 đơn giá cây giống trồng rừng Phú Thọ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu577/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
        Người kýHoàng Công Thủy
        Ngày ban hành13/03/2014
        Ngày hiệu lực13/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2014 đơn giá cây giống trồng rừng Phú Thọ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 577/QĐ-UBND năm 2014 đơn giá cây giống trồng rừng Phú Thọ

            • 13/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực