Quyết định 577/TTG

Quyết định 577/TTG năm 1997 thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 577/TTG năm 1997 Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Tịnh Phong


CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 577/TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP TỊNH PHONG, TỈNH QUẢNG NGÃI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại tờ trình số 872/TT.UB và 873/TT.UB ngày 19 tháng 6 năm 1996, của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 3247/BKH-VPTĐ ngày 09 tháng 4 năm 1997,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1.- Thành lập Khu công nghiệp Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

Khu công nghiệp Tịnh Phong được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2.- Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi với các nội dung sau :

1. Tên Dự án : Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệpTịnh Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Chủ đầu tư : Công ty phát triển đô thị và Khu công nghiệp Quảng Ngãi, có trụ sở chính tại 22 Quang Trung, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Mục tiêu dự án : Tạo mặt bằng, xây dựng các hệ thống giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý chất thải ... nhằm kinh doanh kết cấu hạ tầng được tạo ra trong Khu công nghiệp.

4. Địa điểm xây dựng : Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

5. Diện tích đất sử dụng: 141,72 ha (trong đó giai đoạn 1 sử dụng 40 ha). Diện tích này sẽ được chuẩn xác lại khi làm thủ tục thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.

6. Tổng mức vốn đầu tư : 271 tỷ đồng Việt Nam. (Trong đó giai đoạn 1 là 92,2 tỷ đồng Việt Nam).

7. Nguồn vốn : Vốn tự có, vốn ứng trước của các nhà đầu tư, vốn vay.

8. Thời gian hoạt động : 50 năm kể từ ngày có quyết định đầu tư.

Điều 3.- Công ty phát triển đô thị và Khu công nghiệp Quảng Ngãi được vay một phần vốn ưu đãi của Nhà nước để xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp và được hưởng các ưu đãi tài chính theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước.

Điều 4.- Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện Dự án theo quy định hiện hành; lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt; lập đề án tổng thể về phát triển công trình kết cấu hạ tầng bên ngoài hàng rào để đồng bộ với các công trình kết cấu hạ tầng bên trong hàng rào, bảo đảm hoạt động có hiệu quả cho Khu công nghiệp.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 6.- Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, các Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Quốc phòng, Công nghiệp, Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (sẽ thành lập sau), Giám đốc Công ty phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng và quyền hạn của mình chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Tòa án Nhân dân tối cao,
- Các Bộ : Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng,
 Tài chính, Quốc phòng, Công nghiệp,
 Khoa học, Công nghệ và Môi trường,
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Tổng cục Địa chính,
- Tổng cục Hải quan,
- ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi (2b),
- Ban Quản lý các KCN tỉnh Quảng Ngãi,
- Công ty phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Quảng Ngãi,
- VPCP : PCN Nguyễn Công Sự, KTN, KTTH, TH,
- Lưu : BQLKCN (5b), Văn thư.

K/T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trần Đức Lương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 577/TTG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu577/TTG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/07/1997
Ngày hiệu lực08/08/1997
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 577/TTG

Lược đồ Quyết định 577/TTG năm 1997 Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Tịnh Phong


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 577/TTG năm 1997 Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Tịnh Phong
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu577/TTG
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrần Đức Lương
        Ngày ban hành24/07/1997
        Ngày hiệu lực08/08/1997
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 577/TTG năm 1997 Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Tịnh Phong

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 577/TTG năm 1997 Dự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Tịnh Phong

           • 24/07/1997

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/08/1997

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực