Quyết định 578/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 578/QĐ-BVHTTDL năm 2017 về tổ chức Hội thảo - Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 578/QĐ-BVHTTDL tổ chức Hội thảo Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế 2017


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 578/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI THẢO - TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC PHÁP CHẾ VÀ QUÁN TRIỆT CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, GIA ĐÌNH, THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2017 của Vụ Pháp chế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Pháp chế tổ chức Hội thảo - Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế và quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch tại 2 khu vực (Bắc và Nam).

- Thời gian tổ chức: Trong tháng 4 năm 2017.

- Thành phần tham gia: Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao; Đại diện lãnh đạo phòng, ban có liên quan thuộc Sở, lãnh đạo một số đơn vị sự nghiệp, cán bộ, công chức làm công tác pháp chế thuộc Sở; Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện.

- Kinh phí: Được bố trí từ ngân sách nhà nước - nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2017 cấp qua Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, PC, TO(10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Vĩnh Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 578/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu578/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2017
Ngày hiệu lực28/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 578/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 578/QĐ-BVHTTDL tổ chức Hội thảo Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 578/QĐ-BVHTTDL tổ chức Hội thảo Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu578/QĐ-BVHTTDL
        Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
        Người ký***, Huỳnh Vĩnh Ái
        Ngày ban hành28/02/2017
        Ngày hiệu lực28/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 578/QĐ-BVHTTDL tổ chức Hội thảo Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế 2017

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 578/QĐ-BVHTTDL tổ chức Hội thảo Tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế 2017

            • 28/02/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/02/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực