Quyết định 58/2001/QĐ-BCN

Quyết định 58/2001/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty Nhựa Tân Thuận vào Công ty Nhựa Tân Phú do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2001/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Nhựa Tân Thuận vào Công ty Nhựa Tân Phú


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY NHỰA TÂN THUẬN VÀO CÔNG TY NHỰA TÂN PHÚ

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Xét đề nghị của Tổng công ty Nhựa Việt Nam (Công văn số 569/CV-NVN-VP ngày 22 tháng 11 năm 2001); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sáp nhập Công ty Nhựa Tân Thuận vào Công ty Nhựa Tân Phú thuộc Tổng công ty Nhựa Việt Nam.

Việc sáp nhập trên cơ sở nguyên trạng, thực hiện theo Thông tư số 130/1998/TT-BTC ngày 30 tháng 8 năm 1998 của Bộ Tài chính. Số liệu bàn giao tính tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2002.

Điều 2. Công ty Nhựa Tân Phú là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Nhựa Việt Nam, có con dấu, có tài khoản tại ngân hàng để giao dịch và hoạt động theo phân cấp của Tổng công ty Nhựa Việt Nam và các quy định của pháp luật.

Trụ sở chính đặt tại: 323 Luỹ Bán Bích, phường 19, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất các loại bao bì nhựa, vật liệu xây dựng, sản phẩm nhựa gia dụng và phục vụ các ngành kinh tế-kỹ thuật;

- Kinh doanh nguyên liệu nhựa, các loại vật tư, thiết bị, khuôn mẫu phục vụ cho ngành nhựa;

- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giao Tổng công ty Nhựa Việt Nam chỉ đạo và hướng dẫn việc sáp nhập Công ty Nhựa Tân Thuận vào Công ty Nhựa Tân Phú và đăng ký ngành nghề kinh doanh theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Nhựa Việt Nam, Giám đốc Công ty Nhựa Tân Thuận và Giám đốc Công ty Nhựa Tân Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3,
- Văn phòng Chính phủ,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 

Bùi Xuân Khu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2001/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2001/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2001
Ngày hiệu lực13/12/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2001/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 58/2001/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Nhựa Tân Thuận vào Công ty Nhựa Tân Phú


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 58/2001/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Nhựa Tân Thuận vào Công ty Nhựa Tân Phú
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu58/2001/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýBùi Xuân Khu
        Ngày ban hành28/11/2001
        Ngày hiệu lực13/12/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 58/2001/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Nhựa Tân Thuận vào Công ty Nhựa Tân Phú

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/2001/QĐ-BCN sáp nhập Công ty Nhựa Tân Thuận vào Công ty Nhựa Tân Phú

         • 28/11/2001

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/12/2001

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực