Quyết định 58/2003/QĐ-QLD

Quyết định 58/2003/QĐ-QLD ban hành Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2003/QĐ-QLD danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam


CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/2003/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM SỐ 58/2003/QĐ-QLD NGÀY 11 THÁNG 8 NĂM 2003 VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG TRỰC TIẾP ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI ĐƯỢC CẤP SỐ ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005;
Căn cứ Quyết định số 547/TTg ngày 13/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Cục Quản lý Dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 06/2001/TT-BYT ngày 23/4/2001 của Bộ Y tế hướng dẫn việc xuất, nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người, trong thời kỳ 2001 - 2005: giao cho Cục Quản lý Dược Việt Nam hướng dẫn đăng ký lưu hành mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người;
Căn cứ Quyết định số 19/2001/QĐ-QLD ngày 27/4/2001 của Cục trưởng Cục Quản lý Dược Việt Nam ban hành qui định tạm thời đăng ký lưu hành mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người nhập khẩu vào Việt Nam;
Theo đề nghị của Phòng Đăng ký thuốc và mỹ phẩm

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố đợt 37 các loại mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam gồm 51 (năm mươi mốt) mỹ phẩm

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và có giá trị 05 năm kể từ ngày ký.

 

 

Trần Công Kỷ

(Đã ký)

 

DANH MỤC

MỸ PHẨM ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHOẺ CON NGƯỜI ĐƯỢC CẤP SĐK LƯU HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2003/QĐ-QLD ngày 11 tháng 8 năm 2003)

STT

Tên Mỹ phẩm

Tiêu chuẩn

Hạn dùng

Số đăng ký

1. Công ty đăng ký: Công ty Thương mại A.M.Y.

100 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

1.1. Nhà sản xuất: Peauciel Cosmetic Co. Ltd.

33-21, Sodong, Embong, Asan, Chungnam, Korea

1

Omarsharif Ombre Eclat #2A

NSX

36 tháng

LHMP-1936-03

2

Omarsharif Premier Allonge Cils

NSX

36 tháng

LHMP-1937-03

3

Omarsharif Premier Crème Efficace

NSX

36 tháng

LHMP-1938-03

4

Omarsharif Premier Crème Hydratante

NSX

36 tháng

LHMP-1939-03

5

Omarsharif Premier Emulsion Douceur

NSX

36 tháng

LHMP-1940-03

6

Omarsharif Premier Emulsion Fraiche

NSX

36 tháng

LHMP-1941-03

7

Omarsharif Premier Lift Vital Serum

NSX

36 tháng

LHMP-1942-03

8

Omarsharif Premier Liner Parfait

NSX

36 tháng

LHMP-1943-03

9

Omarsharif Premier Lotion Demaquillant

NSX

36 tháng

LHMP-1944-03

10

Omarsharif Premier Masque Crème Hydro Actif

NSX

36 tháng

LHMP-1945-03

11

Omarsharif Premier Tonique Au Fleur

NSX

36 tháng

LHMP-1946-03

12

Omarsharif Premier Tonique Vivifiant

NSX

36 tháng

LHMP-1947-03

13

Omarsharif Rouge Intense #71

NSX

36 tháng

LHMP-1948-03

14

Omarsharif Soft Foundation #03

NSX

36 tháng

LHMP-1949-03

15

Omarsharif Teint Libre #11

NSX

36 tháng

LHMP-1950-03

16

Re20 Ageing Eternity Silky Ampoule

NSX

36 tháng

LHMP-1951-03

17

Re20 Anti-Wrinkle Expert Capsule

NSX

36 tháng

LHMP-1952-03

18

Re20 Anti-Wrinkle Expert Eye Cream

NSX

36 tháng

LHMP-1953-03

19

Re20 Balance Silky Moisturizer

NSX

36 tháng

LHMP-1954-03

20

Re20 Balance Silky Softener

NSX

36 tháng

LHMP-1955-03

21

Re20 Elastic Silky Pack

NSX

36 tháng

LHMP-1956-03

22

Re20 Enrich Silky Moisturizer

NSX

36 tháng

LHMP-1957-03

23

Re20

NSX

36 tháng

LHMP-1958-03

24

Re20

NSX

36 tháng

LHMP-1959-03

25

Re20

NSX

36 tháng

LHMP-1960-03

26

Re20

NSX

36 tháng

LHMP-1961-03

2. Công ty đăng ký: công ty dầu thực vật hương liệu mỹ phẩm Việt Nam (VOCARIMEX)

58- Nguyễn Bỉnh Khiêm - quận 1 - TP Hồ Chí Minh

2.1- Nhà sản xuất: LG Household & Healthcare Ltd.

150-32, Song Jeong-Dong, Heung Deok-Gu, Cheong Joo-Si, Choong Cheong Book-Do, Korea

27

Isaknox White Focus Basic Whitening Skin EL-1

NSX

36 tháng

LHMP-1962-03

28

Isaknox White Focus Free Whitening Program EL-1

NSX

36 tháng

LHMP-1963-03

29

Isaknox White Focus UV Screen EL-1

NSX

36 tháng

LHMP-1964-03

30

Isaknox White Focus UV Screen Pact EL-1 (21,23)

NSX

36 tháng

LHMP-1965-03

31

Isaknox White Focus Water Proof Foundation EL-1

NSX

36 tháng

LHMP-1966-03

32

Isaknox White Focus Water Proof Make Up Base EL-1

NSX

36 tháng

LHMP-1967-03

33

Isaknox White Focus Whitening Eys Serum EL-1

NSX

36 tháng

LHMP-1968-03

34

Lacvert White Power Make Up Base (70)

NSX

36 tháng

LHMP-1969-03

3- Công ty đăng ký: Công ty Kao Việt Nam

Lô A12 - KCN Long Bình, Đồng Nai

3.1- Nhà sản xuất: PT Kao Indonesia

Kawasan Industri Jababeka Cikarang JI, Jababeka VI/N-2, Cikarang 17530, Indonesia

35

Biore Facial Foam - Bright White System

NSX

36 tháng

LHMP-1970-03

36

Biore Moisturiser - Bright White System

NSX

36 tháng

LHMP-1971-03

4- Công ty đăng ký: Công ty TNHH Thương mại HNH

35 Phố Huế, Hà Nội

4.1- Nhà sản xuất: Gramar Export Management Pty., Ltd

P.O. Box 882 Pymble NSW 2073, Sydney, Australia

37

Skin Secrets Skin-Fair Fadeout Creme

NSX

36 tháng

LHMP-1972-03

5- Công ty đăng ký: Công ty TNHH Vạn An

32 Ngô Thì Nhậm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

5.1- Nhà sản xuất: Erbasol s.r.l.

Via Terza Armata, 22-34074 Monfalcone (Gorizia), Italy

38

Elasticizing Cream Stretch Marks

NSX

36 tháng

LHMP-1973-03

39

Revitalizing Cream 24 Hours Plus

NSX

48 tháng

LHMP-1974-03

6- Công ty đăng ký: Oriflame Cosmetics SA

20, rue Philippe II - L - 2340, Luxembourg

6.1- Nhà sản xuất: Gamma Croma S.p.A.

Direzione E Produzione: S.S. 415 Paullese, km29-26010 Vaiano Creamasco (CR), Italy

40

Crystal Glaze Gloss (5612)

NSX

36 tháng

LHMP-1975-03

41

Giordani Gold Bronzing Pearls 2522, 2525)

NSX

36 tháng

LHMP-1976-03

6.2- Nhà sản xuất: Norit Bodycare Toiletries

42

Natural Selection Softening Lotion

NSX

36 tháng

LHMP-1977-03

6.3- Nhà sản xuất: Oriflame Products Poland SP.Z.O.O

Bohaterow Warszawy 2.02-495 Warszawa, Poland

43

CBO Stay Perfect Foundation SPF 8 (2463, 2464, 2465, 2466)

NSX

36 tháng

LHMP-1978-03

44

Skin Vitality Multi Vitamin Day Cream

NSX

36 tháng

LHMP-1979-03

6.4- Nhà sản xuất: Proficos N.V.

Industrie Park 31 Zone A 2220 Heist-Op-Den-Berg, Belgium

45

Clear + Oil Control Pore Clarifying Lotion

NSX

36 tháng

LHMP-1980-03

46

Colour by Oriflame Hydra Comfort Lipstick (5201, 5202, 5211, 5213, 5219, 5221, 5231 to 5250, 5254, 5258, 5288, 5296)

NSX

36 tháng

LHMP-1981-03

47

Exfoliating Citrus Peel Off Mask

NSX

36 tháng

LHMP-1982-03

6.5- Nhà sản xuất: Surefil Beauty Products ltd.

The Bedford Centre, Parr Industrial Estate, St Helens, Merseyside WA9 IPN, UK

48

CBO Clear Lash Conditioner (3645-mascara)

NSX

36 tháng

LHMP-1983-03

49

CBO Fine Finish Loose Powder Natural (2580)

NSX

36 tháng

LHMP-1984-03

50

Colour by Oriflame Satin Finish Pressed Powder (2574, 2575, 2576)

NSX

36 tháng

LHMP-1985-03

51

O' Girlie Mini Shimmer Gel (8919)

NSX

36 tháng

LHMP-1986-03

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2003/QĐ-QLD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2003/QĐ-QLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/08/2003
Ngày hiệu lực11/08/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2008
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2003/QĐ-QLD

Lược đồ Quyết định 58/2003/QĐ-QLD danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 58/2003/QĐ-QLD danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu58/2003/QĐ-QLD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýTrần Công Kỷ
        Ngày ban hành11/08/2003
        Ngày hiệu lực11/08/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 12/08/2008
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 58/2003/QĐ-QLD danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/2003/QĐ-QLD danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

            • 11/08/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/08/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực