Quyết định 58/2007/QĐ-BTC

Quyết định 58/2007/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Vĩnh Thịnh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định 58/2007/QĐ-BTC quy định mức chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí qua phà Vĩnh Thịnh đã được thay thế bởi Quyết định 2840/QĐ-BTC danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ theo luật phí và lệ phí 2016 và được áp dụng kể từ ngày 30/12/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 58/2007/QĐ-BTC quy định mức chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí qua phà Vĩnh Thịnh


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 58/2007/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2007 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ QUA PHÀ VĨNH THỊNH

 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải tại Công văn số 1929/BGTVT-TC ngày 12/04/2007 về việc thu phí qua phà Vĩnh Thịnh;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Biểu mức thu phí qua phà Vĩnh Thịnh.

Điều 2. Đối tượng nộp phí được quy định cụ thể tại Biểu mức phí là các khách qua phà bao gồm: khách đi bộ, khách mang vác hàng hoá, khách điều khiển phương tiện giao thông, vận tải.

Điều 3. Việc miễn, giảm phí qua phà Vĩnh Thịnh được thực hiện theo quy định tại khoản 6, Điều 1 của Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.   

Điều 4. Việc quản lý và sử dụng phí qua phà Vĩnh Thịnh thực hiện theo chế độ hiện hành về quản lý và sử dụng phí qua phà.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 6: Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn, bổ sung./.

 

 
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương
và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát nhân dân Tối cao;
- Toà án nhân dân Tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế,
Kho bạc Nhà nước các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Tây;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
 

Trương Chí Trung


BIỂU MỨC

THU PHÍ QUA PHÀ VĨNH THỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2007/QĐ-BTC ngày 05/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Stt

Đối tượng thu

Đơn vị tính

Mức thu

1

Khách đi bộ

đồng/lượt

1.000

2

Khách đi bộ mua vé tháng

đồng/tháng

20.000

3

Khách đi xe đạp

đồng/lượt

2.000

4

Khách đi xe đạp mua vé tháng

đồng/tháng

40.000

5

Xe môtô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự

đồng/lượt

3.000

6

Xe môtô hai bánh, xe gắn máy hai bánh và các loại xe tương tự mua vé tháng

đồng/tháng

60.000

7

Xe môtô ba bánh, xe lôi, xe ba gác và các loại xe tương tự

đồng/lượt

4.000

8

Xe ô tô chở người dưới 7 ghế ngồi

đồng/lượt

15.000

9

Xe ô tô chở người từ 8 ghế đến dưới 16 ghế ngồi

đồng/lượt

25.000

10

Xe ô tô chở người từ 16 ghế đến dưới 25 ghế ngồi

đồng/lượt

35.000

11

Xe ô tô chở người từ 25 ghế đến dưới 46 ghế ngồi

đồng/lượt

45.000

12

Xe ô tô chở người từ 46 ghế ngồi trở lên

đồng/lượt

55.000

13

Xe chở hàng trọng tải tõ 3 tấn trë xuèng

đồng/lượt

30.000

14

Xe chở hàng trọng tải từ trªn 3 tấn đến dưới 7 tấn

đồng/lượt

40.000

15

Xe chở hàng trọng tải từ 7 tấn đến dưới 10 tấn

đồng/lượt

55.000

16

Xe chở hàng trọng tải từ 10 tấn đến dưới 15 tấn

đồng/lượt

70.000

17

Xe chở hàng trọng tải từ 15 tấn đến dưới 18 tấn và xe trở hàng bằng container 20 feets

đồng/lượt

90.000

18

Xe chở hàng trọng tải từ 18 tấn trở lên và xe trở hàng bằng container 40 feets

đồng/lượt

120.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2007/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu58/2007/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2007
Ngày hiệu lực08/08/2007
Ngày công báo24/07/2007
Số công báoTừ số 496 đến số 497
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2007/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 58/2007/QĐ-BTC quy định mức chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí qua phà Vĩnh Thịnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 58/2007/QĐ-BTC quy định mức chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí qua phà Vĩnh Thịnh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu58/2007/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrương Chí Trung
        Ngày ban hành05/07/2007
        Ngày hiệu lực08/08/2007
        Ngày công báo24/07/2007
        Số công báoTừ số 496 đến số 497
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 30/12/2016
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 58/2007/QĐ-BTC quy định mức chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí qua phà Vĩnh Thịnh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 58/2007/QĐ-BTC quy định mức chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí qua phà Vĩnh Thịnh