Quyết định 582/QĐ-TLĐ

Quyết định 582/QĐ-TLĐ năm 2009 sửa đổi Quy định về tuyển sinh và đào tạo cán bộ công đoàn hệ đại học chính qui tập trung kèm theo Quyết định 1375/QĐ-TLĐ do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 582/QĐ-TLĐ sửa đổi Quy định tuyển sinh đào tạo cán bộ công đoàn hệ đại học chính qui hướng dẫn 1375/QĐ-TLĐ


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 582/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH VỀ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUI TẬP TRUNG, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1375/QĐ-TLĐ NGÀY 1/9/2006 CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN.

- Căn cứ Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
- Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005 và Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui của Bộ Giáo dục và đào tạo;
- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về tuyển sinh và đào tạo cán bộ công đoàn hệ đại học chính qui tập trung ban hành kèm theo Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 1/9/2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

1. Sửa đổi Khoản 2 Điều 1 như sau:

2. Qui định này áp dụng cho các trường Đại học thuộc hệ thống công đoàn và công đoàn các cấp có cử cán bộ học hệ đại học chính qui tập trung hưởng lương từ ngân sách công đoàn bao gồm các chuyên ngành: Luật, Bảo hộ lao động, Quản trị kinh doanh.

2. Sửa đổi Điều 3 như sau:

Điều 3: Đối tượng cử đi dự thi.

Công nhân lao động đang làm việc trực tiếp tại các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, được lựa chọn qui hoạch làm cán bộ công đoàn.

3. Sửa đổi Điều 5 như sau:

Điều 5: Điều kiện dự thi tuyển sinh.

Công nhân lao động được cử đi dự thi tuyển sinh đào tạo cán bộ công đoàn hệ đại học chính qui tập trung phải có đủ các điều kiện sau:

1. Được LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ lựa chọn, qui hoạch làm cán bộ công đoàn và giới thiệu về dự thi tuyển sinh bằng văn bản. Văn bản giới thiệu người đi dự thi tuyển sinh phải ghi rõ cử đi học để phục vụ công tác công đoàn và có sự đồng ý của cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị nơi người được cử đi dự thi đang công tác.

2. Có thời gian làm việc và đóng bảo hiểm xã hội liên tục ít nhất là 02 năm (đủ 24 tháng tính theo sổ BHXH) trở lên;

3. Có đủ các điều kiện dự thi theo Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính qui của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

4. Có lý lịch rõ ràng và không quá 35 tuổi.

4. Sửa đổi Khoản 5 Điều 7 như sau:

5. Các Trường Đại học thuộc hệ thống công đoàn tiếp nhận hồ sơ và làm thủ tục nhập học theo qui định hiện hành.

5. Sửa đổi Điều 10 như sau:

Điều 10: Các LĐLĐ tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương có trách nhiệm:

1. Xây dựng qui hoạch cán bộ các cấp công đoàn cho hiện tại và lâu dài, có kế hoạch chọn cử công nhân lao động có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đi học đại học công đoàn hệ chính qui tập trung.

2. Thông báo kế hoạch tuyển sinh hàng năm đến các cấp công đoàn, tập hợp hồ sơ, tổ chức lập hội đồng đánh giá, xem xét chọn cử cán bộ đi dự thi theo đúng qui định. Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tính chính xác, hợp pháp của hồ sơ của đối tượng được cử đi học.

3. Tiếp nhận hồ sơ, sổ bảo hiểm xã hội, giấy thôi trả lương; trả lương, phụ cấp (nếu có); thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chế độ nâng bậc lương cho người được cử đi học.

4. Phối hợp với các Trường Đại học thuộc hệ thống công đoàn, quản lý, đánh giá việc học tập, rèn luyện của người được cử đi học theo từng năm và cả khoá học

5. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở nơi có người đi học bố trí, sắp xếp công tác cho cán bộ được cử đi học sau khi tốt nghiệp ra trường

6. Sửa đổi Khoản 1 Điều 15 như sau:

1. Được cấp công đoàn nơi có thẩm quyền cử đi học trả lương, phụ cấp (nếu có) và các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thời gian đi học được tính là thời gian công tác liên tục. Trong quá trình học tập nếu không vi phạm nội qui, kỷ luật của nhà trường, có kết quả học tập từ đạt yêu cầu trở lên được xét nâng lương theo qui định hiện hành.

Điều 2. Bỏ Điểm b Khoản 1 Điều 12; Khoản 2 Điều 14. Thay thế cụm từ “ Trường Đại học Công đoàn” trong các Điều: Khoản 1 Điều 2; Khoản 4 Điều 6; Khoản 1, Khoản 3 Điều 7; Khoản 2 Điều 9; Điều 11; Điểm a, Điểm c, Khoản 1, Điểm a Khoản 2 Điều 12 bằng cụm từ “ Các Trường Đại học thuộc hệ thống công đoàn”.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, các Ban, Đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ, các Trường Đại học thuộc hệ thống công đoàn Việt Nam căn cứ Quyết định thi hành .

 

 

Nơi nhận :
Như Điều 3
Các đ/c UVĐCT;
Ban Tổ chức TW (báo cáo)
Bộ GD&ĐT (Báo cáo)
Lưu ToC, VPTLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 582/QĐ-TLĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu582/QĐ-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/05/2009
Ngày hiệu lực19/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 582/QĐ-TLĐ

Lược đồ Quyết định 582/QĐ-TLĐ sửa đổi Quy định tuyển sinh đào tạo cán bộ công đoàn hệ đại học chính qui hướng dẫn 1375/QĐ-TLĐ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 582/QĐ-TLĐ sửa đổi Quy định tuyển sinh đào tạo cán bộ công đoàn hệ đại học chính qui hướng dẫn 1375/QĐ-TLĐ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu582/QĐ-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýĐặng Ngọc Tùng
        Ngày ban hành19/05/2009
        Ngày hiệu lực19/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 582/QĐ-TLĐ sửa đổi Quy định tuyển sinh đào tạo cán bộ công đoàn hệ đại học chính qui hướng dẫn 1375/QĐ-TLĐ

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 582/QĐ-TLĐ sửa đổi Quy định tuyển sinh đào tạo cán bộ công đoàn hệ đại học chính qui hướng dẫn 1375/QĐ-TLĐ

              • 19/05/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/05/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực