Quyết định 586/QĐ-UBND

Quyết định 586/QĐ-UBND năm 2018 về công bố số liệu tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 586/QĐ-UBND 2018 số liệu tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 586/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ SỐ LIỆU TỶ LỆ DÂN SỐ NÔNG THÔN SỬ DỤNG NƯỚC HỢP VỆ SINH VÀ NƯỚC SẠCH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2020;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 280/TTr-SNNPTNT ngày 07 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố số liệu tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch năm 2017 tỉnh Thừa Thiên Huế, như sau:

- Chỉ số 1: Tỷ lệ dân số toàn tỉnh sử dụng nước hợp vệ sinh: 98%.

- Chỉ số 2: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh: 97%.

- Chỉ số 3: Tỷ lệ dân số toàn tỉnh sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 02: 2009/BYT): 87%.

- Chỉ số 4: Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN 02: 2009/BYT): 78%.

Các chỉ số sau khi công bố được chuyển lên Website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế để các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu, sử dụng khi cần thiết.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Văn Nguyễn Văn Cao Cao

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 586/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu586/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2018
Ngày hiệu lực13/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 586/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 586/QĐ-UBND 2018 số liệu tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 586/QĐ-UBND 2018 số liệu tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu586/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành13/03/2018
        Ngày hiệu lực13/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 586/QĐ-UBND 2018 số liệu tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 586/QĐ-UBND 2018 số liệu tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh Huế

            • 13/03/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/03/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực