Quyết định 5861/QĐ-UB-KT

Quyết định 5861/QĐ-UB-KT về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân và vụ Hè Thu năm 1996 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5861/QĐ-UB-KT 1996 miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5861/QĐ-UB-KT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18/12/1996

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ

VỀ VIỆC MIỄN GIẢM THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VỤ ĐÔNG XUÂN VÀ VỤ HÈ THU NĂM 1996

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị định 74/CP ngày 25-10-1993 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

- Xét đề nghị của Hội đồng Tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tại tờ trình số 4754/CT-NNNĐ ngày 27-11-1996;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chấp nhận miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông xuân và Hè thu năm 1996 của 4 huyện: Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức như sau:

Tổng số thuế miễn giảm là                                             : 501.562 kg

1 - Số thuế miễn giảm thiên tai                                       : 212.550 kg

Gồm: - Cây hàng năm                                                    : 206.552 kg

- Cây lâu năm                                                                : 5.998 kg

2- Số thuế miễn giảm chính sách xã hội                          : 289.012 kg

Gồm: - Cây hàng năm                                                    : 284.298 kg

- Cây lâu năm                                                                : 4.714 kg

(Cụ thể từng quận, huyện theo danh sách đính kèm).

Điều 2.- Cục trưởng Cục thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào mức miễn giảm theo danh sách đính kèm thực hiện các thủ tục miễn giảm theo quy định.

Điều 3.- Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng cục thuế thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức, các thành viên Hội đồng tư vấn thuế sử dụng đất nông nghiệp thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3
- Tổng Cục thuế “để b/c”
- TT/TU-TT/HĐND.TP
- UBND.TP: Q.CT, PCT/TT PCT/KT, UV/TC
- VPUB:TM, NN
- Lưu
H.30b

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Chí

 

TỔNG HỢP SỐ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐƯỢC MIỄN -GIẢM VỤ ĐÔNG XUÂN - HÈ THU 1996

(Ban hành kèm theo Quyết định số 5861/QĐ-UB-KT ngày 18-12-1996 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Đơn vị: Kg thóc

Số TT

Đơn vị

Tổng số thuế miễn giảm

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vụ mùa

Vụ đông xuân

Miễn giảm chính sách

Giảm do đời sống khó khăn

Ghi chú

Cây hàng năm

Cây lâu năm

Cây hàng năm

Cây lâu năm

Cây hàng năm

Cây lâu năm

Số miễn

Số giảm

 

 

 

Cây hàng năm

Cây lâu năm

Cây hàng năm

Cây lâu năm

Cây hàng năm

Cây lâu năm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

Tổng

501.562

490.850

10.712

 

 

206.552

5.998

123.102

2.229

116.162

1.560

45.034

925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Củ Chi

138.043

138.043

 

 

 

138.043

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Bình Chánh

331.931

327.217

4.714

 

 

42.919

 

123.102

2.229

116.162

1.560

45.034

925

 

3

Hóc Môn

20.406

14.408

5.998

 

 

14.408

5.998

 

 

 

 

 

 

 

4

Thủ Đức

11.182

11.182

 

 

 

11.182

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5861/QĐ-UB-KT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5861/QĐ-UB-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/1996
Ngày hiệu lực18/12/1996
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2006
Cập nhật27 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5861/QĐ-UB-KT

Lược đồ Quyết định 5861/QĐ-UB-KT 1996 miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 5861/QĐ-UB-KT 1996 miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu5861/QĐ-UB-KT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Chí
        Ngày ban hành18/12/1996
        Ngày hiệu lực18/12/1996
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/02/2006
        Cập nhật27 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 5861/QĐ-UB-KT 1996 miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 5861/QĐ-UB-KT 1996 miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ Đông Xuân Hồ Chí Minh

            • 18/12/1996

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/12/1996

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực