Quyết định 587/2007/QĐ-UBND

Quyết định 587/2007/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trung tâm giống cây trồng tỉnh Phú Thọ

Quyết định 587/2007/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Trung tâm giống cây trồng Phú Thọ đã được thay thế bởi Quyết định 123/QĐ-UBND 2019 danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Phú Thọ và được áp dụng kể từ ngày 17/01/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 587/2007/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Trung tâm giống cây trồng Phú Thọ


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 587/2007/QĐ-UBND

Việt Trì, ngày 19 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM GIỐNG CÂY TRỒNG TỈNH PHÚ THỌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 11/2004/TTLB-BNN-BNV ngày 02/4/2004 của Liên Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quản lý Nhà nước về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 490/2005/QĐ-UB ngày 16/02/2005 của UBND tỉnh Phú Thọ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chức năng của Trung tâm giống cây trồng:

Trung tâm giống cây trồng tỉnh Phú Thọ là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn có chức năng nghiên cứu, khảo nghiệm, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới để sản xuất, cung ứng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật thuộc lĩnh vực giống cây trồng phục vụ sản xuất nông - lâm nghiệp.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trung tâm chịu sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng các chương trình, đề án, dự án và kế hoạch về công tác giống cây trồng trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp nhận các chương trình dự án về giống cây trồng từ Trung ương và các tổ chức (kể cả tổ chức của nước ngoài) để triển khai thực hiện ở tỉnh;

2. Nghiên cứu, khảo nghiệm đề xuất cơ cấu giống cây trồng phù hợp với mùa vụ và từng vùng sinh thái của tỉnh liên kết với các đơn vị, các tổ chức trong nước, ngoài nước để tiếp thu, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào các khâu chọn lọc, phục tráng, sản xuất, chế biến, bảo quản giống cây trồng;

3. Sản xuất và cung ứng các giống cấy trồng phẩm chất cao, chất lượng tốt theo nhu cầu;

3.1. Về giống cây lương thực:

Sản xuất đủ giống siêu nguyên chủng cho sản xuất giống nguyên chủng các giống lúa thuần cao sản, các giống chất lượng cao; giống lúa lai, ngô lai; giống bố mẹ của các tổ hợp lúa lai.

Cung ứng giống nguyên chủng, giống lúa cao sản chất lượng cao; giống lúa lai, giống ngô lai cho sản xuất, đặc biệt đáp ứng đủ số lượng, chủng loại giống cho vùng đặc biệt khó khăn theo chính sách của tỉnh;

3.2. Về giống cây Lâm nghiệp:

Chọn lọc, sản xuất và cung ứng giống cây lâm nghiệp phục vụ chương trình trồng rừng phòng hộ, rừng sản xuất của tỉnh và các địa phương có nhu cầu;

3.3. Về giống cây ăn quả:

Sản xuất, cung ứng giống cây ăn quả chất lượng, giống cây ăn quả đặc sản của tỉnh (bưởi Đoan Hùng, Hồng không hạt).v.v. để cung cấp cho vùng dự án và những địa phương khác có nhu cầu.

3.4. Về giống rau, hoa, giống đậu tương, lạc:

Tổ chức sản xuất giống một số loại rau, hoa chất lượng cao, các giống lạc, đậu tương năng suất cao; sản xuất hoa cao cấp, rau an toàn phục vụ chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng của tỉnh.

4. Phối hợp với tổ chức khuyến nông các cấp để chỉ đạo sản xuất, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về giống cây trồng cho nông dân;

5. Thực hiện các dịch vụ giống cây trồng, cung ứng phân bón (hàng trợ cước) cho các xã miền núi trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp lệnh giống cây trồng, các quy định về sản xuất, kinh doanh phân bón;

6. Xuất nhập khẩu vật tư nông sản thuộc lĩnh vực nông lâm nghiệp;

7. Theo dõi, tổng kết và báo cáo định kỳ, đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ được giao;

8. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, kinh phí, lao động và các nguồn khác theo quy định của pháp luật;

10. Thực hiện nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao;

Điều 3. Tổ chức bộ máy của Trung tâm:

1. Lãnh đạo Trung tâm có: Giám đốc và các Phó giám đốc;

2. Bộ máy giúp việc:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Phòng Tài vụ;

- Phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật;

- Phòng Kiểm nghiệm chất lượng;

- Trại giống cây lương thực Cao Xá (Lâm Thao);

- Trại sản xuất giống lúa Hà Thạch (thị xã Phú Thọ);

- Trại giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả Nậu Phó;

- Xưởng chế biến hạt giống Vân Cơ (Việt Trì);

Giao Giám đốc Trung tâm giống cây trồng quy định nhiệm vụ, bố trí cán bộ, viên chức; xây dựng và trình Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phê duyệt quy chế làm việc của Trung tâm và triển khai thực hiện.

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 3699/2002/QĐ-UB ngày 24/10/2002 của ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Giám đốc Trung tâm giống cây trồng căn cứ quyết định thực hiện.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 587/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu587/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2007
Ngày hiệu lực19/03/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 587/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 587/2007/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Trung tâm giống cây trồng Phú Thọ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 587/2007/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Trung tâm giống cây trồng Phú Thọ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu587/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Thọ
       Người kýNguyễn Doãn Khánh
       Ngày ban hành19/03/2007
       Ngày hiệu lực19/03/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/01/2019
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 587/2007/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Trung tâm giống cây trồng Phú Thọ

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 587/2007/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy Trung tâm giống cây trồng Phú Thọ